Kontaktsenteret gir håp

Kontaktsenteret, også kalt Rest Center, er etablert med den hensikt å gi gatebarn og ungdom  grunnleggende innføring i et sosialt liv med alle de ulike problemstillinger dette fører med seg for mennesker som har levd på gata i årevis.

Etter et program som varer fra seks måneder og opp til et år ved kontaktsenteret er det meningen at barn og unge skal bli selvstendige. De begynner da  å finne den type felt de ønsker å engasjere seg i, eller de blir tilbudt skolegang, med full støtte fra WSG både når det gjelder undervisning og et sted å bo.

Det kjente Alpha-kurset blir også tilbudt gatens folk i den første fasen. Innholdet i kurset er rådgiving, åndelig veiledning der menneskeverd settes i fokus i tillegg til å skape bevissthet om hiv / aids, og trene på hvordan de kan sosialisere seg med samfunnet. Opplegget her kan i stor grad sammenlignes med det vi i Norge kjenner som Evangeliesentrenes arbeid, med den forskjell at WSG i langt større grad satser på barn og ungdom.

Bildet over viser gutter som er inne i første fase av omskoleringsprogrammet ved kontaktsenteret. De har fått nye klær, og den blå lappen rundt halsen er adgangstegnet inn til kontaktsenteret.

Bildene under: Jenter fra Fridom House deltar på samling om personlig hygiene og sosialisering.  En gjeng gutter fra gata får et måltid mat på kontaktsenteret.