Gatebarnledere klar for Norges-besøk

Bildet: Gatebarnlederne Mengistu Burano (t.v) og Michael Nigusse kommer på sitt første Norgesbesøk  2.-5.april. 

Gatebarnlederne Michael Nigusse og Mengistu Burano har endelig fått visum for å besøke Norge, og i dagene 2.-5.april er det lagt opp til en rekke ulike arrangementer der våre etiopiske gjester skal formidle både hverdagsglimt og visjoner for vårt felles arbeid i Etiopia.

Både i Lensbygda på Toten, i Sarpsborg, Moss og på Fornebu legges det opp til åpne samlinger der alle er velkommen til de ulike treffene. Prosjektet har gjennom mange år hatt bred støtte fra mange givere og faddere i Norge, og flere har besøkt prosjektet gjennom organiserte gruppeturer. Det er første gang gatebarnlederne Michael og Mengistu besøker Norge.
Michael Nigusse er daglig leder ved gatebarnprosjektet kontaktsenter, som er døren inn til et nytt liv for de som ønsker å gå inn gjennom denne døra i sentrum av Addis Abeba.
Mengistu Burano er administriasjonsleder i prosjektet. Han er en nøkkelperson i alt som handler om samordning og logistikk i et prosjekt som har utviklet seg til å bli svært så omfattende.

Programmet for besøket ser slik ut:
Søndag 2.april kl.19.00 Etiopiakveld, Betel Lensbygda
Mandag 3. april: Privat samling i Lensbygda og Rygge.
Tirsdag 4. april: 11.30 Hyggetreff Frikirken i Moss.
NB: Uformell samling i Frikirken også kl.20.00 for dere som ikke har anledning til å delta på formiddagen.
Onsdag 5. april: kl. 10.00 Svinndal skole
                          Kl.16.30 Bålgruppa, næringslivsledere, Sarpsborg
                         Kl. 19.00: Fadderkveld, Hannestad Bedehus, Sarpsborg
Torsdag 5. april: kl. 14.00-16.00: Etiopia-treff på Fornebu Gjenbruk
                          Kl. 17.00-19.00  Inspirasjonssamling Snarøya kirke. Her starter vi med middag.          Påmelding til middagen skjer via Fornebulandet menighet sin Facebook-side når arrangementet legges ut på Facebook-siden.  Påmelding kan også skje via epost til  sokneprest@fornebulandet-menighet.no
Gjestene fra Etiopia vil blant annet møte konfirmanter og ungdomsledere i Fornebulandet menighet.
Band fra ungdomslederteamet deltar. Kveldsgudstjeneste i kirken til slutt.

Det er gått 20 år
siden 10 fattige ungdommer startet et prosjekt med en visjon om å dele sitt brød med de som ikke en gang hadde smuler.  Gatebarna i Etiopias hovedstad Addis Abeba er i mange år betraktet som søppel. Nå viser det seg at mange av disse barna har store ressurser, og flere tusen barn og unge er hjulpet ut av håpløsheten.
Tidligere gatebarn er i dag leger, tannleger, farmasøyter, sivilingeniører, entreprenører, bygningsarbeidere, frisører, skreddere, lærere, sykepleiere og en rekke andre yrker.  De fikk hjelp i rett tid og grep muligheten.  Det er disse miraklene også norske Gatefolket har fått være med på nesten helt siden starten.

Forhindrer at barn blir gatebarn
Gatefolket i Norge har valgt å legger det meste av ressursene inn i det preventive arbeidet. Dette for å forhindre at barn blir gatebarn. Derfor er norske faddere nå den største bidragsyteren til at barn får skolegang i de to fattigste bydelene i Addis Abeba, Entoto og Gurara. Her har vi sammen med svenske Läkarmisjonen bygget to barneskoler. I tillegg bidrar vi til at barn fra fattige familier kan gå i den offentlige skolen. Totalt har norske faddere tatt ansvar for 450 skolebarn. Drøyt 1.100 barn er inne i Bright Star sitt skoleprosjekt totalt sett.

Et mirakel
Gatebarnleder Michael Nigusse, som er en av våre gjester i april, fikk aldri muligheten til å gå ved våre skoler. Som 14-åring ble han plukket opp fra en søppelfylling i Addis Abeba. Han var nedkjørt, både fysisk og psykisk etter fire år på gata.  Flere av de unge vennene hadde allerede bukket under. En vinter ble for kald for et par av dem. Andre er døde av HIV og AIDS, men Michael har de siste årene fått være med å redde mange liv i Addis Abeba. Han har i dag en mastergrad i kommunikasjon fra et av universitetene i Etiopia, men har valgt å gå inn i prosjektet på heltid for å gi noe tilbake for alt han selv har fått de siste årene.

Fattigdommens pris
Gatebarna er et direkte resultat av vår fattigdom, – våre økonomiske og sosiale problemer, mener Mengistu Burano. Han har sluppet belastningen med å vokse opp på gata, men har sett mer enn nok til å beskrive muligheten til å gi barn og unge en overgang til et meningsfylt liv.
Mange barn blir kjent med livet på gata fordi de opplever vanskeligheter hjemme.  Barn som aldri opplever annet enn slag og kjeft, aldri et kjærlig ord, flykter unna sine foreldre, forklarer Mengistu.

Ny video
I forbindelse med Etiopiabesøket vil Gatefolket vise en ny video om prosjektet, som er produsert i vinter. Det blir mulighet til å tegne seg som fadder og selvsagt anledning til å bidra med en jubileumsgave i anledning prosjektets 20 års jubileum.

Vi håper å treffe mange av dere på ett eller flere av de planlagte arrangementene.