Klart for årsmøte i Gatefolket

Det nærmer seg tid for årsmøtet i Gatefolket, og vi inviterer herved alle støttespillere, faddere og sponsorer til samling mandag 20.februar kl.18.00. Denne gang møtes vi i kirkesalen i Snarøya Kirke, Snarøyveien 126, 1367 Snarøya.

Bildet: Gatefolkets årsmøte og gatebarnkveld arrangeres her i Snarøya kirke mandag 20.februar kl 18.00

Vi begynner kvelden med en åpning der styreleder i Gatefolket, Odd Borgestrand og daglig leder i Fornebu Gjenbruk, Kristine Skolt Grosås snakker sammen om visjoner for frivillig arbeid, enten det er på Fornebu eller i Etiopia.

Kristine Grosås Skolt er en sterk drivkraft ved Fornebu Gjenbruk, og hun har store visjoner og drømmer for det arbeidet hun får stå i sammen med sine mange frivillige medarbeidere og et offensivt styre.
Odd Borgestrand på sin side har ledet Gatefolket i drøye 20 år, og brenner fortsatt for at gatebarn skal bli skolebarn i flere etiopiske byer. Arbeidet vi får være med på kan sammenlignes med en krysning av Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen her i Norge, mener Borgestrand.

Etter denne samtalen, som vi håper skal inspirere til videre innsats hjemme og ute, inviteres det til et hyggelig kveldsmåltid.
Da fem av styremedlemmene i Gatefolket i november var en uke i Etiopia for å bli oppdatert på de ulike prosjektene, ble det også gjort en rekke video-opptak som har endt opp med sju ulike filmer fra prosjektene. Før selve årsmøtet gjennomføres vil deltakerne på møtet bli tatt med til fjellandsbyen Chencha, der Gatefolket har tatt ansvar for driften av en ny barnehage/skole med 42 barn. Gatefolket dekker også kostnadene for en av lærerne, samt en sykepleier ved den nye klinikken som er etablert ved siden av skolen-

Under årsmøtet blir det vanlige årsmøtesaker med referat, regnskap, budsjett og valg. Dersom noen av Gatefolkets støttespillere ønsker å fremme en sak for årsmøtet ber vi om at denne sendes inn skriftlig senest 8 dager før årsmøtet, altså senest 13. februar. Årsmeldingen for 2022 kan du laste ned. Se nederst i artikkelen.

Det blir god anledning til samtale om de ulike prosjektene. Alle over 15 år som har støttet prosjektet de siste årene har stemmerett på årsmøtet. Disse kan også fremme saker for årsmøtet. Alle er velkommen til kirkesalen, som ligger i underetasjen i Snarøya Kirke, Snarøyveien 126, 1367 Snarøya.

Les årsmeldingen for 2022 her: Årsmelding Gatefolket 2022