Kjedelige feil på våre fakturaer til faddere

En del av våre faddere vil legge merke til et par kjedelige feil ved den fakturaen som nå kommer i postkassa.

Feil dato og årstall: Noen av dere vil se at fakturaen allerede er forfalt den 22.mai, mens det korrekte skal være 22.juni. Dessuten vil en del også se at det står fadderbarn for skoleåret 2019/2020, i stedet for kommende skoleår 2020/2021. Feilen skyldes ikke slurv fra vår kasserer, men en feil i vårt regnskapsprogram, som selv ikke leverandøren vår var klar over.

1.300 kroner er beløpet våre faddere blir bedt om å betale for hvert av sine fadderbarn også for kommende skoleår. Til tross for den svake kronekursen og betydelig økte kostnader grunnet inflasjon i Etiopia har styret i Gatefolket vedtatt å legge seg på samme nivå som i fjor. Det oppgitte beløpet på fakturaen er korrekt, altså 1.300 kroner for hvert fadderbarn.

Vi beklager på det sterkeste
at fakturaen kan virke forvirrende, men samtidig ber vi om forståelse for at vi ikke sender ut ny faktura, så lenge beløpet er korrekt. Utsendelse av ny faktura vil koste oss nærmere 8.000 kroner, og dette er penger vi ønsker å bruke i Etiopia i stedet for på det norske postverket.

Så gjentar vi at forfall skal være 22.juni for alle. Hvis dere legger fakturaen til forfall på denne datoen vil vi være sikret å ha overført de nødvendige midlene til skolestart i august. Vi håper skolene våre igjen kan åpnes når det nye skoleåret tar til. Dersom det ikke lar seg gjøre vil barna få hjemmeundervisning og tett oppfølging av våre dyktige lærere.