Internasjonale partnere står sammen i arbeidet

De kom fra øst og vest, sør og nord for å delta på årets Partners Meeting i Bright Star/Win Souls for God, men denne gang var det ingen som hadde behov for verken flybilletter eller pass. Møtestedet ble på den digitale plattformen Zoom.

Nestleder og fadderansvarlig Inger O. Hovland og styremedlem Mariann Mydland representerte Gatefolket under årets møte, der også store deler av styret kunne følge med som observatører.
Partnere fra Norge, Sverige, Danmark, Sør-Afrika, Tyskland, Færøyene og Etiopia er aktive i prosjektet, der norske sponsorer i 2020 bidro med nærmere 1.5 millioner kroner til arbeidet i Etiopia.

Etiopia har en rekke store utfordringer. Etiopia er i ferd med å demme opp Nilen for å lage et gedigent vannkraftverk. I dag har omtrent 23 prosent av den etiopiske befolkningen tilgang på elektrisitet. Etiopia er også preget av stadige strømbrudd, noe som gjør det vanskelig å drive stabil industri. Styresmaktene har derfor lenge ønsket å utnytte det enorme potensialet for vannkraft i landet. Konflikten i Tigray-regionen er fortsatt ikke løst og det er knyttet spenning til det kommende valget 21.juni.  Ferske meldinger forteller også at det er en ny hungersnød som truer nord i landet.

Naturlig nok har Covid-19-situasjonen preget arbeidet også i Etiopia. Siste oppdaterte tall til Partners Meeting viser at 4.231 er døde under pandemien i Etiopia. Totalt er det registrert 274.000 tilfeller av smitte.  2 millioner nå vaksinert i Etiopia. Skoler har vært delvis stengt og lærere har drevet god, gammeldags omgangsskole rundt om i bydelene. 3146 barn, ungdom og kvinner har mottatt direkte støtte av prosjektet i 2020.
Totalt er det 9 programmer i Bright Star, der skoleprosjektet gir støtte og undervisning til 421 barn i egne skoler i Addis Abeba og landsbyen Chencha i Sør-Etiopia. I tillegg kommer 78 barn som deltar i uformell undervisning.
Fortsatt lever om lag 50.000 barn og unge på gata i Addis Abeba. Dette er et overslag fordi ingen av disse har egne ID-kort.  I samarbeid med offentlige myndigheter har Bright Star nå tatt ansvar for 200 barn og unge i et eget program for å gjenforene disse med sine familier. 12 jenter bor nå i hjemmet for tidligere gatejenter, Deborah Center.
Takket være økonomiske bidrag fra Norge er organisasjonens sy-senter nå oppe og går.

Rapporten fra Win Souls for God var også preget av covid-19-situasjonen. WSG har likevel vært i direkte kontakt med 25.000 personer i samarbeid med lokale menigheter og andre religiøse samfunn.  WSG har også et eget program der de samarbeider med tre fengsler for å gjøre tilværelsen bedre for fangene. WSG mener det kun er det kristne budskap som kan forvandle menneskers liv, og derfor går bønn og arbeid hånd i hånd på en langt mer naturlig måte i Etiopia enn vi er vant med i Skandinavia.  En egen bibelskole med et tyvetalls studenter er også etablert det siste året for å sette medarbeidere i stand til å ta seg av hele mennesket.

Englene er i himmelen, men i dette arbeidet er det også lokale engler som går gjennom gatene i Etiopia, understreket WSG sin egen pastor Abeba, som fortalte at totalt 9940 gatefolk var innom organisasjonens kontaktsenter i løpet av 2020, der de ble møtt med praktiske tjenester og kristen omsorg. I tillegg er det «vandrende engler» fra WSG ute i gatene for å drive et preventivt arbeid.

Antall medarbeidere i Bright Star og Win Souls er nå oppe 110 medarbeidere, fordelt på 55 kvinner og 55 menn. I tillegg har organisasjonen 36 frivillige medarbeidere. Medarbeiderne har fri helseforsikring og får også et bidrag til å ta videreutdanning med tanke på at prosjektet er basert på et internasjonalt samarbeid.  Behovet for oppdatert datautstyr er stort i et samfunn som blir stadig mer digitalisert. Arbeidet i Gatefolket i Norge er fortsatt 100 prosent basert på dugnad.

Etiopia har det siste året hatt en inflasjon på 20 prosent. Totalregnskapet for 2020 er på drøye 5 millioner kroner. Organisasjonen har god økonomistyring og gjør sitt ytterste for å få mest mulig ut av hver eneste krone, eller rettere sagt birr, som er den lokale valutaen. Overføringene fra Skandinvia skjer i amerikanske dollar, og det siste året har dette slått svært positivt ut med en valutagevinst på nærmere 40 prosent. Det betyr at WSG/Bright Star dermed har fått 20 prosent mer overført enn det inflasjonen har «spist opp».

Håper å møtes  igjen Addis Abeba
Selv om det er vanskelig for internasjonale partnere å besøke Etiopia og følge opp prosjektene på samme måte som tidligere, var det stor enighet under årets Partners Meeting om å fortsette det viktige arbeidet med fornyet innsats. Alle ber og håper om at pandemien en dag skal være over og at Etiopia igjen kan oppleve fred både med sine naboer og internt i landet. Derfor er det et sterkt ønske om å gjennomføre  Partners Meeting i Addis Abeba så snart dette er praktisk mulig. Endelig beslutning om hvor neste års møte skal avholdes ble derfor satt på vent.