Inspirasjonsreise med takk for nært og godt samarbeid

-Det betyr mye for oss å møte våre støttespillere ansikt til ansikt. Derfor ble møtene med gode venner i Norge ekstra sterkt for oss. Jeg har lengtet etter å besøke Norge i 25 år. Endelig gikk min drøm i oppfyllelse.

 Bildet: Disse seks representantene fra Bright Star/Win Souls for God satte stor pris på Norgesbesøket. Fra venstre  prosjektkoordinator Chencha, Kasto Kassa, organisasjonssjef Amemayehu (Alex) Fekadu, fadderkoordinator og prosjektleder Befrdu Meseret,  administrativ leder, CEO, Gizachew Ayka, administrasjonsleder Mengistu Fekadu og pastor Abebe Adey.

Det sa Abebe Adey, som var en av de seks medarbeiderne fra gatebarnprosjektet i Etiopia, da han fikk anledning til å besøke Oslo, Lensbygda på Toten, Bærum, Moss og Svinndal i løpet av fire hektiske dager i begynnelsen av oktober.

Stramt program
Gatefolkets styre hadde lagt opp et stramt program for å utnytte tiden best mulig, og det ble gode samlinger rundt om på Østlandet. Neste gang er det et sterkt ønske om å få muligheten til å besøke gode støttespillere både i Trøndelag og på Vestlandet.
Etter en formiddag i Oslo med besøk både ved Deichman-bibliotektet i Bjørvika, Operaen, Munch-museet og Sørenga gikk turen til Lensbygda på Toten der et 40-talls gatebarn-venner fikk høre siste nytt fra Etiopia og i tillegg også fikk med seg budskapet om å være utvalgt til tjeneste i Guds rike.

Pastor Abebe fikk en god prat med en av støttespillerne i Lensbygda.

Mission Back
En viktig del av besøket handlet om å formidle det kristne budskap tilbake til de nordiske landene, gjennom prosjektet «Mission Back». Det var jo nettopp misjonærer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island som brakte det kristne, evangeliske budskap til en rekke stammer i deler av Etiopia.  Nå er tiden inne for å bringe budskapet tilbake, understreket de seks utsendingene fra Etiopia.

Rundvask i gjenbruksbutikken på Fornebu. Alex og hans kolleger gjorde en meget god jobb her!

Rundvask og møte i gjenbruksbutikken
Fornebu Gjenbruk og Fornebulandet menighet har vært viktige støttespillere over flere år. De seks utsendingene takket ja til å rydde og vaske en hel dag på Fornebu Gjenbruk. Da butikken stengte på ettermiddagen ble det en god middag før frivillige og representanter fra Fornebulandet menighet fikk en oppdatering om arbeidet i tillegg til å dele visjonen om en felles tjeneste for barn og unge i Etiopia. Det ble en kveld med sterke følelser og inspirasjon til fortsatt tjeneste både for vertskap og gjester denne kvelden. At styret i Fornebu Gjenbruk også hadde bestemt seg for å bidra med en ekstragave på 100.000 kroner i forbindelse med besøket kom nærmest som et sjokk på etiopierne. Gatefolket har allerede mottatt et tilsvarende beløp for inneværende år, og det var tydelig at ledelsen i Fornebu Gjenbruk denne kvelden ønsket å gi prosjektene i Etiopia enda sterkere støtte.

Fornebu Gjenbruk ga en ekstragave på 100.000 kroner til prosjektene i Etiopia!

Moss og Svinndal
Turen gikk videre til Moss Frikirke der menighetens Seniortreff fikk gleden av besøk. Her ble det rekorddeltakelse med 50 frammøtte, som viste stort engasjement der flere ønsket å bli med som faddere. Seniortreffet påtok seg ansvaret for fire fadderbarn etter det gode formiddagstreffet.

Ettermiddagen ble tilbrakt ved Kjærnsrød Gartneri i Svinndal, som har vært en viktig støttespiller gjennom fadderordningen. I desember hvert år har gartneriet arrangert et eget førjulssalg der inntektene av blomstersalget har gått til gatebarnprosjektet. De seks etioperne avla derfor gartneriet et besøk for å overbringe en spesiell takk.

Kjærnsrød Gartneri i Svinndal skal snart sende ut tusenvis av julestjerner.

Mange møtte fram på Fredheim i Svinndal for å bli oppdatert på siste nytt i et prosjekt Våler og Svinndal menigheter og Svinndal skole har fulgt siden Gatefolket ble etablert for 20 år siden.-Svinndal betyr noe helt spesielt for meg. Her er det mange venner som har vært med oss på en fantastisk reise til beste for barn og unge i Etiopia. Derfor blir jeg varm i hjertet når jeg kan være sammen med dere nok en gang.

Det sa gatebarn-lederen og grunnleggeren av Bright Star/Win Souls for God, Gizachew Ayka, i sin hilsen på Fredheim.
Organisasjonen Bright Star, som er den humanitære delen av arbeidet, har nå ansvar for skolegangen til totalt 1600 barn og unge. Av disse går 350 barn ved organisasjonens egne skoler i Addis Abeba og i den sør-etiopiske byen Chencha.

Ved kontaktsenteret i sentrum av Addis Abeba er det kapasitet til å ta imot 120 barn og unge fra gata hver eneste dag. De får et måltid mat, mulighet for en dusj og vask av klær, eller de får tilbud om nye klær når det er behov for det. De som ønsker å få ytterligere oppfølging får tilbud om en plass på et av hjemmene som drives i regi av organisasjonen. I tilknytning til dette senteret er det etablert både ei moderne systue og vevstue, som gir viktige arbeidsplasser til personer som er hentet inn fra gata. Kontaktsenteret er derfor porten inn til et nytt liv for de som er motivert for dette.

Den norske støttegruppa, Gatefolket, som ble etablert i Svinndal og Rygge for 20 år siden, dekker drøyt halvparten av budsjettet til drift av dette senteret. Her er også Våler og Svinndal menigheter viktige bidragsytere, fortalte styreleder Odd Borgestrand.

Ved Deborah-senteret, som er spesielt tilrettelagt for tidligere prostituerte jenter, er det nå totalt 18 jenter. Gatefolket dekker kostnadene for 2 av disse jentene. Dette er jenter som tidligere har vært utsatt for vold, men som går gjennom en total forvandling og får et verdig liv med utdannelse og gode jobber.
Det siste året er 170 gatebarn gjenforent med sine familier. Mange av barna har levd på gata i flere år. Noen vet ikke hvor de kom fra, og organisasjonen gjør en stor jobb med å finne ut hvor familiene hører hjemme. Det er mange sterke øyeblikk når barn blir gjenforent med sine familier, fikk vi høre på Fredheim.

Fadderansvarlig i Gatefolket, Gunnar Alvin, mottok en takkegave til styret i Gtefolket fra Gizachew Ayka

Fadderansvarlig Gunnar Alvin takket alle faddere og givere for støtten.  Denne høsten har 30 ungdommer fullført sin utdanning, og dermed vil noen av fadderne få tilbud om å delta i skoleløpet til nye barn som står utenfor skoleporten og venter på plass. Totalt 11 barn fikk nye faddere under Etiopia-besøket denne gang.
I år bidrar norske givere med 1,6 millioner kroner til prosjektet i Etiopia gjennom Gatefolket. Bare 3 prosent av inntektene går til administrasjon, takket være stor dugnadsinnsats fra alle i styret.

Planlegger gruppereise til Etiopia
Representanter for styret i Gatefolket reiser i november til Etiopia for å gjenoppta kontakten med de 115 ansatte i prosjektet etter vanskelige år med både intern uro i landet og korona-situasjonen. Delegasjonen vil også besøke den Sør-Etiopiske byen Chencha, der 40 førskolebarn nå får støtte fra norske faddere. Planene for en ny gruppereise til Etiopia er i startgropa. Trolig vil det bli arrangert en gruppereise i januar 2024. Da vil norske faddere og andre interesserte også få med seg etiopisk julefeiring.