Inspirasjon og misjon på Fornebulandet

Det ble en kveld med inspirasjon og misjon da Fornebulandet menighet inviterte til Etiopia-kveld i Snarøya kirke torsdag kveld. Menigheten og Fornebu Gjenbruk er klar for fortsatt innsats sammen med Gatefolket for å redde barn og unge ut fra et liv i håpløshet og mørke og inn i en framtid med utdannelse og et verdig liv.

Bildet: Sogneprest Thomas Wagle og kateket Maria Teistedal Vikre ledet Etiopiakvelden i Snarøya kirke torsdag kveld.

Fornebulandet menighet
har vedtatt å satse på samarbeid med Gatefolket som sitt misjonsprosjekt i Etiopia. Styret i Fornebu Gjenbruk ga også løfte om å bli med i prosjektet også i 2018.
Mange av deltakerne som var med på jubileumstur til Etiopia i forbindelse med gatebarnprosjektets 20 års jubileum møttes i menighetssalen i Snarøya kirke, men her var det også mange andre fra menigheten som kom for å bli bedre kjent med prosjektet.

Gatefolkets styre
var godt representert, og styreleder Odd Borgestrand guidet de frammøtte gjennom prosjektets ulike oppgaver. Her ble det fortalt om fadderordningen der Gatefolket nå har ansvar for drøyt 500 skolebarn i byene Addis Abeba og Awassa. Videre ble det fortalt om hjemmet til tidligere prostituerte jenter, om kontaktsenteret som er døråpneren inn til prosjektet, om guttehjemmet for 20 gutter som får utdanning fra grunnskole til universitet, om slavearbeidere som blir kjøpt fri for å etablere et liv i frihet som vever, frisør eller andre yrker.

Det ble også informert
om det viktige gjenforeningsarbeidet mellom gatebarn og deres familier og om det evangeliserende arbeidet som gjøres blant gatas barn og unge. Trolig er mellom 15 og 20.000 barn og unge nådd gjennom de 20 årene arbeidet har pågått, og for mange av disse har det handlet om en total forvandling i deres liv. Under misjonskvelden fikk syv skolebarn i Addis Abeba nye faddere som ønsket å gi et barn framtid og håp.

Kateket Maria Teistedal Vikre
og sokneprest Thomas Wagle la ned en solid jobb i forkant av den inspirerende Etiopia-kvelden som samlet 45 interesserte deltakere. Ekstra hyggelig var det at de tre ungdomsrepresentantene, Celine Strandlie Breivik, Lotta Christensen og Nicolay Schiøll-Johansen, som deltok på Etiopia-turen i fjor høst også formidlet sine inntrykk fra turen. I tillegg ga de en innføring i den etiopiske kaffeseremonien.

Fornebulandet Singers
ble også gjenforent i en noe «fortynnet» utgave. Nydelig etiopisk mat ble tilberedt og servert av Etiopia-farerne Inger Helene Solheim og Margareth Jørgensen.
En fin avslutning på kvelden ble det da sokneprest Thomas Wagle delte bibelteksten som blir forkynt i norske kirker på Såmannssøndagen førstkommende søndag: Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap, og teksten blir avsluttet med: Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
Det budskapet danner en trygg grunn under menighetens misjons- og bistandsprosjekt i Etiopia.

Nydelig etiopisk mat ble tilberedt og servert av Etiopia-farerne Inger Helene Solheim og Margareth Jørgensen.

(For flere bilder se våre Facebook-sider)