Ingen velferd uten verdighet

For mennesker på gata i Addis er likhet, rettferdighet, kjærlighet og omsorg ensbetydende med verdighet. Det er blant annet dette WSG-lederen vil arbeide for.

Verdighet er en nødvendig forutsetning for at et menneske skal oppleve velferd. For noen betyr velferd å ha mat, klær, bolig, utdannelse og sosiale rettigheter. Slik jeg forstår ordet velferd er dette mer beslektet med verdighet.

Av Gizachew Ayka, Leder i Win Souls for God 

Verdighet innebærer at man har rett til å få oppfylt menneskelige behov. Hvis man
får mat, klær og helsestell og kan gå tidlig av med pensjon, men samtidig mister sin verdighet som menneske, så blir det svært vanskelig å hevde at et menneske har fått hjelp i livet.

Jeg har arbeidet 
blant de fattigste av de fattige på gatene i Addis Abeba og ute i mange fattige landsbyer. For dem er velferd, likhet, rettferdighet, kjærlighet og omsorg. Der det er likhet og rettferdighet er det heller ingen problemer med å dekke menneskers minimumsbehov. Verdens samlede ressurser er mer enn nok for alle jordens mennesker.

Velferd er viktig 
for alle mennesker, men vi definerer det forskjellig, – og ofte ut fra den situasjon vi lever i her og nå. Hvis jeg møter en ungdom i et høyt utviklet land og spør dem om velferd, så er svaret at han eller hun ønsker seg frihet i forhold til sine foreldre og læreres makt og kontroll.
Stiller jeg det samme spørsmålet til en ungdom på gata i Addis Abeba så svarer han eller hun: ”Jeg har ingen foreldre og får aldri en fars eller mors kjærlighet. Jeg har aldri fått muligheten til å gå på skole, og det er ingen som tar seg av meg. Jeg vil så gjerne at du kan være min venn og hjelpe meg til å komme ut av det livet jeg nå lever, – hvis det er mulig.

Vær så snill å be 
folk her i Addis Abeba om å oppfatte meg som en av dem. Ungdommene i Addis Abeba vil også fortelle meg mer om sin verdighet og spørre meg hvorfor livet er slik som det er.

Det viktigste for mennesker er derfor å bli akseptert, elsket, respektert og oppleve rettferdighet. Det er den slags velferd vi må kjempe for i verden.