Hverdagshistorier i bokform ga 168.100,- til Gatefolket

101 lokale hverdagshistorier, ført i pennen av ildsjel og superentusiast for Gatefolkets arbeid i Etiopia, Joar Kristiansen, ble lansert for salg 2.desember. Nå er hele opplaget på 1000 eksemplarer solgt ut, og Gatefolket sitter igjen med 168.100,- kroner.

Bildet: Joar Kristiansen (t.h) sammen med redaktøren Kjell Haakenstad, under boklanseringen i Sarpsborg 2.desember.

Kostnadene med produksjonen av boka var for øvrig fullfinansiert med sponsorstøtte.
-Dette er en ekstra kjærkommen gave til vårt arbeid i 2020, sier styreleder Odd Borgestrand.  Det var flere arrangementer som måtte avlyses dette året, men boksalget og god støtte fra mange givere gjorde Gatefolket i stand til å innfri sine løfter til driften i Etiopia også dette året.

Dette er ei bok full av noen morsomme og noen alvorlige hverdagshendelser, – de fleste lokalt forankret i Nedre Glomma regionen, Sarpsborg og Fredrikstad. Likevel ble boka sendt rundt til personer over hele landet.

En kreativ ildsjel
Det er ikke første gang Joar Kristiansen bruker sin kreativitet til gatebarnas beste. Da han feiret sin 70 års dag i fjor var han tydelig på at alle gaver denne dagen skulle gå til gatebarn-arbeidet i Etiopia, som han har fått et stort hjerte for de siste årene. Joar har møtt både etiopiske og norske ledere i arbeidet. Han tok initiativ til Arnold Børuds 70 års markering, der resultatet ble en ny minibuss i anledning gatebarnprosjektets 20 års markering.
Han har også organisert jubileumskonsert for å minnes sangevangelistene Curt og Roland, og markere Roland Lundgrens 75 års dag. Konserten ble utsolgt, og  meningen var at hele overskuddet skulle gå til arbeidet i Etiopia.  Denne konserten ble på grunn av korona-situasjonen utsatt to ganger, men måtte til slutt avlyses på grunn av den store usikkerheten om Covind-19-utviklingen både i Norge og Sverige.