Her opplever de friheten

24.11.09: 30 gutter og 30 jenter har fått et nytt liv gjennom prosjektet Freedom House. Disse to husene, ett for gutter og ett for jenter, er etablert for å gi tidligere slavearbeidere en mulighet til selvstendighet.

WSG har forhandlet med arbeidsgivere for å kjøpe guttene og jentene fri.
Jentene har stort sett vært vedsankere. Se egen artikkel og video om denne yrkesgruppen. Dette er et knallhardt yrke både fysisk og psykisk. Lange arbeidsdager og mange mil å gå hver eneste dag tar på en ung jente. Når vi lytter til jentenes historie forstår vi at det handler om langt mer enn fysisk hardt slit. Skogen oppe på Entoto-fjellet består ikke bare av trær. Det er farlig for unge jenter å jobbe der. Flere av jentene forteller om seksuell trakassering og voldtekter. Etter slike opplevelser sliter jentene med å forholde seg til andre mennesker på en normal måte. I Freedom House er de trygge, og smilet og latteren er tilbake i livene deres.

Det er tradisjon 
for at unge gutter læres opp til å bli vevere i Etiopia. Dermed ender også mange unge gutter opp som slavearbeidere ved vevstolen. I Freedom House har WSG lagt til rette for at 30 gutter kan fortsette med sitt yrke, men nå kan se selv bestemme hva de vil veve og de beholder også inntektene selv.

I det flotte hjemmet 
har alle guttene hver sin seng, de sanitære forholdene er meget gode etter etiopisk standard og vevstolene er plassert under tak ute i bakgården. Her er det frisk luft, det er ikke våte og mørke jordgulv lenger. Smilet og latteren sitter løst også hos guttene. De har vunnet friheten og vet å ta vare på den.

Prosjektet har som mål 
å gjøre det mulig for ungdommene å bli selvstendige både økonomisk, sosialt og åndelig. For å oppnå dette har WSG leid hus, sørget for materialer og dekning av driftskostnader. Ungdommene kan bo i Freedom House i utgangspunktet i ett år.  Hensikten er at de skal klare å bygge opp sin egen arbeidsplass i løpet av dette året.

Som slavearbeidere hadde de ingen motivasjon til å gjøre mer enn de absolutt måtte. Nå utvikles et samarbeid mellom guttene, og de utfordrer hverandre til å gjøre en god jobb til beste for seg selv og for fellesskapet.

I 2009 etablerte 10 av guttene egne småbedrifter og flyttet ut fra Freedom house. Målet er at 30 gutter skal etablere egne virksomheter i 2010. Mange av guttene kommer fra Sør-Etiopia og WSG vil gjerne utfordre dem til å bli aktivitører og arbeidsledere ved det nye ungdomssenteret som er under oppbygging i Chencha. (se egen sak).

Fem av jentene 
startet egen virksomhet i 2009. Disse jentene har gjennomført kurs i hårklipp og keramikk.
De andre 25 jentene fortsetter med sin utdannelse og hjelper hverandre til et liv i selvstendighet og frihet. Hver enkelt jente blir behandlet individuelt og får mulighet til å ta en yrkesutdannelse i det som interesserer dem. Det er også planlagt at noen av jentene kan bli med til Sør-Etiopia, der de kommer fra, for å integreres i det samfunnet de en gang måtte forlate. Her kan jentene få et engasjement som arbeidsledere for ungdom i Chencha-regionen, tilknyttet det nye ungdomssenteret som er under oppføring i byen.


Guttene i Freedom House har fått nye vevstoler og kan nå arbeide ute i bakgården med tak over hodet.