Her kommer sommerens Gatepost

I disse dager sendes Gateposten ut til våre nærmere 400 støttespillere rundt om i landet. Det er flott å se navnet på mange av dere som faktisk har vært med helt siden første utgave av vårt kontaktblad. I år er det 17. årgang, og vi håper bladet vil være til inspirasjon for dere også denne gang.

Sammen med Gateposten kommer som vanlig også en faktura til alle faddere som har skolebarn i Etiopia, og en giro der vi ikke har fylt inn et bestemt beløp for dere som støtter andre deler av prosjektet.
Det er helt avgjørende for videre drift av arbeidet i Etiopia at dere som er faddere betaler årskontingenten, som også for kommende skoleår er på 1.300 kroner pr fadderbarn.
Samtidig har vi en stor gruppe støttespillere, både privatpersoner, foreninger og bedrifter, som bidrar med frivillige gaver. Disse gavene utgjør om lag halvparten av den støtten vi bidrar med fra Norge hvert år.

Økt fokus på gatebarnas situasjon. Det er 60.000 som lever på gata i Etiopias hovedstad, og nå blir det eget handlingsprogram i samarbeid med byens myndigheter.

Hovedsaken vår i denne utgaven av Gateposten
er initiativet våre ledere i Etiopia har fått for å rette fokus mot gatefolkets håpløse situasjon på gatene i de store byene i landet. Etter 20 år i gatebarnarbeidet bestemte ledelsen i vår samarbeids-organisasjon WSG/Bright Star seg for å invitere både nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner og diplomater til landets første gatebarn-konferanse i april og mai i år.
WSG/Bright Star-leder Gizachew Ayka forteller til Gateposten at de tok dette initiativet for å synliggjøre at myndig-hetene selv har statistikk på at nærmere 60.000 lever og dør på gata i Etiopias hovedstad.
-Dette er mennesker som samfunnet må ta ansvar for, og vi er blant flere frivillige organisasjoner som nå vil rette fokuset mot våre medmennesker på gata, sier han.
WSG/Bright Star valgte å gjennomføre to konferanser. En for nasjonale organisasjoner og myndigheter i midten av april, der konferansen ble gjennom-ført på hovedspråket i Etiopia, nemlig amharisk, og deretter en internasjonal engelskspråklig konferanse i begynnelsen av mai.
-Vi spurte derfor konferansedeltakerne om det er greit å gi almisser til små og store tiggere, eller om det må utvikles en strategi for å gi disse menneskene et håp og en framtid der de kan bli samfunns-nyttige borgere. I vårt arbeid ser vi at tidligere gatebarn som har fått vår hjelp er blitt samfunnsnyttige borgere. Det er 60.000 som trenger en hånd i Addis Abeba, forteller vår leder Gizachew Ayka i dette intervjuet.

Sauevika Leirsted på Vesterøy, Hvaler, blir møtested for alle internasjonale partnere i gatebarn-prosjektet. Du inviteres også!

Stor samling i Norge i høst
Vi i Gatefolket blir vertskap for den årlige «Partners Meeting» som i år arrangeres 27.-29.september.
Til dette årsmøtet inviteres alle organisasjoner som støtter opp om Win Souls for God/Bright Star sitt arbeid i Etiopia.  Samlingen blir på idylliske Sauevika Leirsted på Vesterøy på Hvaler utenfor Fredrikstad.

-Det blir garantert inspirerende og flotte dager for de internasjonale gjestene som kommer til idylliske Sauevika på Hvaler, men vi vil gjerne også invitere våre norske faddere og andre støttespillere til en festkveld lørdag 28.september, med mulighet for overnatting til søndag 29.september, der vi avslutter samlingen med formiddagsmøte og lunsj.  Dette kan du lese mer om i Gateposten, og meld deg på så snart som mulig. Her er det «først til mølla» som gjelder. Mer informasjon om påmelding og priser finner du på side 2 i Gateposten. Vi planlegger også en besøksrunde i Sør-Norge første uka i oktober, så kanskje vi møtes?

Vi håper du tar deg god tid
til å lese vårt kontaktblad, enten her på nettet eller når det nå kommer til din postkasse. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev her på våre nettsider også.
Så ønsker vi dere alle en riktig god sommer, og igjen takk for den flotte støtten dere bidrar med både økonomisk og ved at dere er med å bære arbeidet i tro.

Gateposten kan du lese digitalt her: Gateposten juni 2019