Her kommer Gatepostens juni-utgave

Gateposten er vår kontakt ut til alle som ønsker å være med og støtte opp om vårt arbeid i Etiopia. Bladet er nå i sin 21. årgang, og trykkes opp i 500 eksemplarer i tillegg til at vi legger bladet ut på nyhetsbrev og våre nettsider www.gatefolket.no

Dermed håper vi å nå langt ut med oppdatering om våre prosjekter i Etiopia. Vi håper artiklene er til inspirasjon for fortsatt deltakelse i prosjektet, enten du har ett eller flere fadderbarn, er blant våre mange givere eller sponsorer. Dere er alle like viktige for oss og for de mange tusen som får hjelp på veien til et bedre liv i Etiopia.

I denne utgaven kan du lese om markeringen av 25-års jubileet for prosjektet. Vi i Gatefolket har vært med siden 2001, og kan glede oss over et fantastisk resultat så langt. Her var det visjonære ungdommer som startet et livsviktig arbeid for de som måtte nøye seg med smuler. Nå er dette en organisasjon med solid fotfeste i flere lokalmiljøer og byer i Etiopia. 115 medarbeidere utretter hver eneste dag en viktig gjerning for å løfte opp enkeltmennesker til et verdig liv, under mottoet tro, håp og kjærlighet.

I denne utgaven kan dere lese om oss som er i styret for Gatefolket, og vi kan endelig invitere til en ny tur til Etiopia. Den arrangeres i januar, og alle som har lyst og anledning til å bli med på turen bør lese artikkelen på side 4. Her er det førstemann til mølla som gjelder for de 24 plassene vi har til disposisjon i perioden 4.-13. januar 2024. Grunnen til at vi reiser på dette tidspunktet er fordi vi da kan være med å feire etiopisk jul sammen med gatefolket og alle som er involvert i våre ulike prosjekter.

Bladet kan du laste ned her: Gateposten juni 2023