Her er styret i Gatefolket

Støtteforeningen Gatefolket ble stiftet under navnet WSG Norge i 2004, men endret navn til Gatefolket i 2013. Foreningen er en frivillig sammensatt gruppe som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Fra venstre øverste rekke: Odd Borgestrand, Sidsel Bjørnstad, Mariann Mydland,
Andre rekke fra venstre: Gunnar Alvin, Magnus Vatne og Arne Brokhaug. 

Vi har offentlig godkjent revisor i Norge, og det samme har WSG/Bright Star Etiopia. Alt arbeid skjer i samarbeid og forståelse med de etiopiske organisasjonene, som har totalt 115 medarbeidere. Alt arbeid i regi av Gatefolket i Norge utføres på frivillig basis. Av et budsjett på nærmere 2 millioner kroner går 3 prosent til administrasjon i Norge.

Odd Borgestrand (68)
er styreleder i Gatefolket. Han startet støtteforeningen sammen med Gudrun Skolt og Inger Hovland 20.desember 2004. Fra 2001 var det et norsk/svensk samarbeid under navnet WSG Skandinavia.
Odd er nettopp blitt pensjonist etter 50 år som journalist i aviser, blader, radio og TV.  Han er medlem i Bærum Frikirke og frivillig medarbeider i Fornebu Gjenbruk.

Sidsel Bjørnstad (69 år)
er nestleder i styret for Gatefolket. Hun er pensjonist etter å ha jobbet mange år i NAV. Hun ble kjent med Gatefolkets arbeid for åtte år siden og har vært i Etiopia ved flere anled-ninger. Hun har vært med i styret siden 2018.

Gunnar Alvin (63)
har ansvar for fadderbarna i prosjektet. Gunnar har vært aktivt med som frivillig side 2012, og styremedlem siden 2021. Gunnar jobber med å drifte skoler i Oslo kommune, og finner det helt naturlig å bidra til å gi barn i fattigdom en mulighet til et bedre liv og utdannelse.

Arne Brokhaug (75)
er kasserer /regnskapsfører i Gatefolket. Han var med til Etiopia i 2017 og ble inspirert av arbeidet som utføres der og som Gatefolket er en stor del av.  Han har alltid jobbet med tall og liker det. -Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen med vårt bidrag, sier han.

Mariann Mydland (32)
er bedriftsansvarlig i Gatefolket. Hun har vært med i Gatefolkets styre siden 2017 og bor på et smårbruk på Toten med mann og tre barnehagebarn. Hun er utdannet økonom og byggingeniør, og jobber i dag for Betonmast Innlandet. Hun er aktiv med mentorprogram for unge yrkesaktive, sitter i styret for Viken Folkehøgskole og er med på å starte opp iHoppes – kristent fellesskap for unge voksne på hjemplassen.

Magnus Vatne (33)
jobber som IT rådgiver i Tekna i Oslo og ble i januar i år valgt inn i styret i Gatefolket. Han er bosatt på Kolsås i Bærum med kone og to barn på 3 og 5 år.  Magnus har mye erfaring med både organisasjonsarbeid og Afrika. Han er oppvokst i Kamerun og har ved flere anledninger vært i Mali, der hans foreldre har vært utsendinger for Det norske Misjonsselskap, (NMS). Magnus har sittet mange år i landsstyret til ungdomsorganisasjonen til NMS og dessuten i flere andre styrer og utvalg i organisasjonen.

Varamedlemmer til styret er Inger Oline Opsahl Hovland og Lars-Otto Hammer.