Her er desemberutgaven av Gateposten

Her kommer desemberutgaven av Gateposten. Dette er vårt nyhetsbrev som vi sender til alle som støtter gatebarnprosjektet vårt i Etiopia. Gateposten sendes primært ut digitalt til alle som har oppgitt sin e-postadresse til oss. Det skjer gjennom vårt digitale nyhetsbrev. I tillegg legger vi ut Gateposten på våre nettsider og bladet kan også lastes ned via Facebook.

Faddere og andre støttespillere som vi ikke har epost-adresse til får Gateposten i trykket utgave i posten. I denne utgaven av Gateposten formidler flere av styremedlemmene i Gatefolket sine inntrykk fra reisen vi foretok til Etiopia i november. Det er fire år siden representanter fra styret sist var i Etiopia, og mye er skjedd både i landet og i våre prosjekter. Derfor var dette en nødvendig og viktig reise for oss.

Takk for samarbeidet
Så vil vi gjerne uttrykke vår store takk til alle dere som er trofast med oss i dette arbeidet. Det er nå 20 år siden Gatefolket etablerte samarbeidet med de etiopiske ungdommene som brant og fortsatt brenner for at barn ikke skal havne på gata i de store byene i Etiopia. Vårt hovedfokus har vært å gjøre gatebarn til skolebarn.

I tillegg til skolearbeidet har vi sammen med dere tatt ansvar for å hjelpe jenter ut fra sex-industrien. Dette skjer ved å tilby dem et rehabiliteringsprogram ved senteret som har fått navnet Deborah-senteret. Deborah er en av de mest innflytelsesrike kvinnene i Bibelen. Om henne ble det sagt at hun hørte Guds stemme og delte Guds ord.
Vi støtter også et kontaktsenter og et guttehjem med økonomiske midler i Addis Abeba. Et eget hjem i den sør-etiopiske byen Awassa med 10 ungdommer får også vår støtte. Videre støtter vi opp om gateevangelisering. Gjennom dette arbeidet får barn og unge på gata tent et håp i mørket.

Siste nytt er etableringen av en ny førskole og en klinikk i fjellandsbyen Chencha i Sør-Etiopia. Det kan du lese mer om her på nettsiden eller i Gateposten.

Kom til Snarøya kirke
Hvis du har anledning vil vi sette stor pris på om vi ser deg på årsmøtet vårt 20. februar i Snarøya kirke i Bærum. Her er det åpen kveld med gatebarna i fokus i tillegg til årsmøtesaker og samtale om arbeidet. Vi vil også vise et par av de nye videoene vi har produsert i forbindelse med vårt besøk i Etiopia i november. Se side 4 i Gateposten.

Vi ønsker alle våre faddere, sponsorer og andre støttespillere en riktig god jul og et godt nytt år! På vegne av styret i Gatefolket, Odd Borgestrand, leder

Her kan du laste ned Gateposten: Gateposten des 2022 pdf