Guttehjemmene

Brigt Star driver to guttehjem. såkalte Safety Homes. Gatefolket gir økonomisk støtte til disse hjemme gjennom sin drift av Kontaktsenteret i sentrum av Addis Abeba.

Bildet: En rekke frivillige medarbeidere bidrar til at guttene ved Safety Homes får en best mulig oppvekst.

Skoleåret 2021/2022 er det totalt 67 barn og unge ved Safety Homes. Her er det ansatt en husmor i tillegg til gartner og vakter.

Samtlige gutter går på skole, og her er det de største guttene som hjelper de yngre med skolearbeidet. Det er også de store som har ansvaret for å organisere fritidsaktiviteter.  Bright Star har fått økonomisk bidrag av offentllige myndigheter i Addis Abeba for å øke kapasiteten ved de to hjemmene.