Gruppereise til Etiopia utsatt – blind vold i hovedstaden

Den planlagte gruppereisa til Etiopia fra 12. til 21.oktober er utsatt til 2019. Det var opprinnelig et ønske fra ulike grupper på Østlandet som gjorde at vi planla en ny tur allerede ett år etter den store jubileumsreisen med 40 deltakere.

Bildet: Vold mot minoritetsgrupper har skapt stor uro i Addis Abeba, og mange er drept. Bright Star og WSG bidrar med nødhjelp til intern-flyktninger.

Det viste seg at tidspunktet ikke passet de som opprinnelig ba oss arrangere turen, og antallet som meldte seg interessert var så lavt at turen dermed måtte utsettes.
-I dag er vi glad for utsettelsen av reisen, sier leder for Gatefolket, Odd Borgestrand. De siste dagene har det vært store uroligheter i Addis Abeba.

Minst 26 mennesker er drept
i etnisk relatert vold i Etiopia de siste dagene, opplyser etiopisk politi. Angrepene var rettet mot minoritetsgrupper i områder nær Addis Abeba. Over 200 personer er arrestert i forbindelse med voldsomhetene.
Uroen startet i slutten av august da 800 mennesker ble pågrepet for å ha oppildnet til sosial uro og voldshandlinger, og flere er mistenkt for drap. Nå er tusenvis av mennesker på flukt i hovedstaden, og vårt prosjekt har tatt ansvar for totalt 306 av disse personene. 166 barn under syv år, inkludert 15 spedbarn. Videre er det 140 unge mødre som nå er midlertidig innlosjert ved prosjektets klinikk i bydel Entoto. Totalt 12.000 personer er nå tatt hånd om i ulike deler av byen som følge av volden mot minoritetsgrupper.

Situasjonen har vært dramatisk,
og nordmenn i Addis som vi har vært i kontakt med er  sjokkert over den store volden som er utøvd i disse episodene.  Gatefolket og andre samarbeidende organisasjoner blir nå bedt om umiddelbar økonomisk støtte til innkjøp av det tepper og sanitærutstyr for å håndtere situasjonen. En rekke medarbeidere i vårt prosjekt står nå på 24 timer i døgnet for å avhjelpe den akutte nødens om er oppstått som følge av urolighetene og den blinde volden.

Gatefolket styre har vedtatt å bidra
med støtte utover det vedtatte budsjettet for 2018, og venter på et estimat over det aktuelle behovet. Våre ledere i Addis Abeba ber oss huske spesielt på dem og de mange ofrene i denne alvorlige situasjonen.
Det ser nå ut til at myndighetene har fått kontroll over situasjonen. I begynnelsen av oktober skal etter planen tre representanter fra Gatefolkets styre til Addis Abeba for å oppdatere informasjon om de drøyt 500 skolebarna som norske faddere har tatt ansvar for.