Grunnsteinen lagt for ny skole

06.06.10: Fredag 4.juni ble grunnsteinen lagt for den nye Entoto Freedom School i bydelen Entoto i Addis Abeba. Elever, foreldre, ansatte og beboere i bydelen med 48.000 innbyggere overvar seremonien.

Støttespillerne i WSG Norge har samlet inn en halv millioner kroner til prosjektet, og en betydelig del av dette har gått med til innkjøp av ei meget sentral tomt i bydelen. De resterende midlene vil bli benyttet til inventar. Byggingen er nå kommet i gang, og i tillegg til WSG-Norge vil svenske Läkarmissionen og det tyske Friedrich Koenig Gymnasium i Gøttingen sørge for at skolen blir en realitet. Totalbudsjettet er på drøye 3 millioner kroner.

Skole for en hel bydel
Dette blir en skole med kapasitet til 350 barn, og vil erstatte de to midlertidige skolene som WSG nå driver i bydelen.  Skolen vil også bli benyttet for en rekke andre aktiviteter, som ungdomsklubber, bibliotek og helsesenter, forteller WSG-leder Gizachew Ayka.
Som følge av nye skolebygninger vil WSG trolig utvide sitt elevtall med 100 nye elever fra høsten 2011. Byggearbeidene vil pågå om lag et år, slik at skolen blir klar til skolestart i august neste år.

100 nye barn
De årlige driftskostnadene ved den nye skolen er beregnet til om lag 500.000 kroner i tillegg til de lønnskostnader de to midlertidige skolene har i dag. Dette har Läkarmissionen lovet å finansiere. WSG-Norge er utfordret til å ta hovedansvar for å skaffe faddere til de 100 nye barna som nå vil få tilbud om skolegang. Køen av barn som vil gå på skole er lang, og foreldrene er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne sende sine barn til skolen, opplyser rektor Thomas i WSG.

Bildet under: Slik ser arkitekttegningen av den nye skolen på Entoto ut.