Gode opplevelser og sterke historier

Bildet: God stemning i Lensbygda, da gatebarnleder  Mengistu Burano møtte styremedlemmene Inger Hovland og Mariann Mydland og mange andre støttespillere til gatebarnprosjektet i Etiopia.

(April 2017) Ei uke med Etiopiabesøk er over. Ei uke med gode opplevelser, sterke historier og ønske om å bidra til at barn og ungdom i Etiopia kan bli skolebarn i stedet for gatebarn.

Gatebarnlederne Mengistu Burano og Michael Nigussie ga av seg selv på en rekke møter og samlinger, og de ble møtt med åpne armer, lystenning, forbønnshandling, gode samtaler, varme klemmer og god økonomisk støtte på de stedene de fikk besøke i sitt første møte med Norge.

-Det er viktig for oss å være tilstede på ulike arenaer når vi skal presentere de ulike sidene av gatebarnprosjektet i Etiopia. Det sier leder for støtteforeningen Gatefolket, Odd Borgestrand. Denne gang ble det tid til bedehus- og kirkemøter, skolebesøk, besøk i gjenbruksbutikk og uformell samling med ei seniorgruppe bestående av forretningsmenn og pensjonister fra ulike yrker.

-Vi skulle gjerne reist til langt flere steder enn bare Østfold, Akershus og Oppland, men arbeidet i Norge drives på frivillig basis og det er begrenset hvor lang tid vi kan sette av til dette, sier Borgestrand, som takker alle som bidro til de ulike samlingene.

Sterk oppfordring
Med 60.000 barn og ungdom på gata i Etiopias hovedstad har organisasjonene Hope for Children, Win Souls for God og Bright Star en nærmest håpløs oppgave. Etter 20 års arbeid mener lederne i disse organisasjonene, som Gatefolket i Norge nå har samarbeidet med siden 2001, at 10.000 mennesker er nådd og mange av disse er hjulpet ut fra et håpløst liv på gata. Her er det tidligere tiggere, gatebarn og prostituerte som har fått hjelp til utdanning og et verdig liv. Like viktig er det preventive arbeidet med å forhindre at barn blir gatebarn. Derfor satser Gatefolket sammen med sine etiopiske partnere så sterkt på skolearbeidet. Drøyt 1.100 barn får støtte gjennom prosjektet. Enten til å gå ved våre to egne skoler Entoto Freedom School og Gurara Freedom School, i offentlige skoler eller ved høgskoler og universiteter. En rekke studenter er allerede uteksaminert fra universiteter og høyskoler etter at de ble reddet ut fra gata.

Forbønn for gatebarn i Etiopia under Hyggetreff i Moss Frikirke.

Forbønn for gatebarn i Etiopia under Hyggetreff i Moss Frikirke.

Fadderordningen
Derfor er også tilsiget av stadig flere faddere så viktig for vårt arbeid, understreker fadderansvarlig i Gatefolket, Inger Oline Hovland. For en femkroning om dagen kan vi gi barn utdanning, daglig måltid mat og helsekontroll for hele familien. Det varmer når vi etter denne uka har skaffet faddere til ytterligere 20 barn i Addis Abeba, sier hun. Fortsatt er det mange barn som ikke har faddere, og vi håper at enda flere kan tenke seg å bli med på denne investeringen. Dette er den beste forrentningen av en fem-kroning jeg vet om, sier Inger Oline med et smil.

Arbeiderne er få
-Vi har fått et kall til å tjene våre medmennesker. Det var mange som flokket seg rundt Jesus og ba om hjelp med sine plager. Bibelen forteller at han syns inderlig synd på dem. De var som sauer uten hyrde. Dersom dere arbeider sammen med oss kan vi nå ut med budskapet om at alle har en far som bryr seg om dem, og som vil hjelpe dem over til et liv med innhold og mening. Høsten er stor, men arbeiderne få. Vi ber dere bli med oss i arbeidet her fra Norge. Det betyr så mye for oss at vi har dere med i arbeidsfellesskapet. Da vil budskapet og hjelpen nå fram til alle vi møter i vårt arbeid. Dere er der sammen med oss. Det var appellen fra gatebarnlederen Mengistu Burano under flere av samlingene i Norge denne uka.

Bønder for en dag hjemme hos Georg Raddum på Lena. En helt utrolig opplevelse, sier de to gatebarnlederne Mengistu og Michael

Bønder for en dag hjemme hos Georg Raddum på Lena. En helt utrolig opplevelse, sier de to gatebarnlederne Mengistu og Michael