Gateposten på vei ut til våre støttespillere

Da er desemberutgaven av Gateposten på vei ut til dere som på ulike måter støtter prosjektet vårt. Sammen med Gateposten kommer også en julehilsen der vi med frimodighet ber om å få en julegave for å sikre prosjektet også i 2018.

Bildet: Utsendelse av Gateposten er også dugnadsarbeid. Ranveig, Hanne, Sidsel og Kjell i aksjon.

Gateposten denne gang er selvsagt fylt opp med artikler fra 20 års jubileet og den reisen den norske gruppa på 41 personer fikk være med på. Selv om det var en stor gruppe har tilbakemeldingen fra turen vært udelt positive, og de fleste sier at de må tilbake til Etiopia.

Vi ønsker selvsagt å nå så mange som mulig med informasjon om arbeidet vårt, og du kan laste ned en elektronisk versjon av  Gateposten sammen med julebrevet fra styret i Gatefolket.

Vi takker alle som har bidratt til at vi kunne sikre at drøyt 500 barn får støtte fra Norge til å gå på skole og at vi gjennom de midler som samles inn kan bidra til et omfattende arbeid blant de som er lavest på rangstigen i Etiopia.

Følgebrev Gateposten des 2017
Gateposten_desember_17