Gatejenter får nytt liv

Bildet: Bente Mark Sørestrand har sponset tidligere gatejenter med en symaskin, og nå syr jentene egne klær, klær for salg og uniformer til skolebarn.

Arbeidet blant de mange tusen prostituerte jentene i Addis Abeba er et krevende arbeid. Nå har WSG likevel klart å utvide arbeidet betydelig.

På to forskjellige sentre i byen tar de nå hånd om 18 jenter i alderen 12 til 22 år. Totalt har de kapasitet til 20 jenter.

-Vi bruker mye tid på oppsøkende arbeid, og de jentene som er motivert blir invitert inn i prosjektet, forteller Gizachew Ayka. De fleste jentene hentes ut fra det kriminelle miljøet rundt det store markedet Mercato, der prostitusjonen florerer. Barn helt ned i 9 års alderen selger kroppen sin her.

De 6 eldste jentene 
er inne i et prosjekt der de får undervisning i familieplanlegging, generell hygiene og bibelundervisning. Alle jentene har dessuten fått hver sin flotte symaskin. De syr blant annet uniformer til WSGs skolebarn.

Prosjektet går i utgangspunktet over 2 år, med individuell tilrettelegging. Jentene forteller at det er stor overgang fra et liv i prostitusjon til et liv på senteret. Men nå føler de seg trygge og de er glade over tilbudet.

12 yngre jenter 
har fått et fint sted å bo i Entoto-området, nær hovedkontoret til WSG. Den yngste jenta er 12 år. Her opplever de et bofellesskap der de lærer seg samarbeid og praktiske oppgaver i et hjem. Mange sliter psykisk, men de får god oppfølging også på dette området. Husk spesielt på disse jentene, oppfordrer Gizachew.