Gatefolkets høstbasar ga 32.150 kroner

Årets høstbasar i regi av Gatefolket er avsluttet, og vi takker hjertelig for 32.150,- kroner fra alle dere rundt om i landet som har støttet opp om den digitale basaren.

-Vi er på ingen måte misfornøyd med resultatet selv om målsettingen denne gang var å få inn 50.000 kroner, sier basar-ansvarlig Mariann Mydland. Kasserer Arne Brokhaug opplyser at Gatefolket denne høsten har fått inn en rekke gode gaver som gjør at budsjettet for 2022 på nærmere 1,6 millioner kroner trolig vil bli nådd dersom gavene for desember blir omtrent tilsvarende fjoråret.

Trekningen ble foretatt i dag, lørdag 29.oktober, og hovedgevinsten gikk denne gang til Sarpsborg.

Oversikt over alle vinnere kan du se her: Høstbasar 2022 – Vinnere

Vi skal sørge for at alle vinnere får sine gevinster overlevert så snart det er praktisk mulig. Vi takker også dere som har tegnet dere som faddere de siste ukene. Ta gjerne kontakt med oss om du vil ta ansvar for et skolebarn for 1.500 kroner pr skoleår, altså i underkant av en femkrone om dagen!