Gatefolket støtter opp om jentene på Deborah-senteret

Deborah-senteret hjelper kvinner videre med et liv uten prostitusjon. Det er i dag 14 jenter som tidligere levde på gata som har fått en mulighet til å skaffe seg en utdannelse og et verdig liv. Bright Star har et håp om å øke antallet plasser ved senteret til 18.

Den danske samarbeids-organisasjonen Promissio er hovedsponsor for Deborah. De har tatt ansvar for å dekke alle kostnader for 10 jenter. I tillegg har Läkarmissionen gått inn med økonomisk bidrag til to jenter. Gatefolkets styre har vedtatt å støtte ytterligere to jenter. Dermed er økonomien sikret for alle de 14 jentene som nå er ved senteret. De årlige driftskostnadene for hver plass på senteret er på drøyt 20.000 kroner. Gatefolket starter sin støtte fra høsten 2022.

Ingen av de 90 jentene jeg har fulgt gått tilbake til prostitusjon, forteller Ealed Admasu, (bildet til venstre) som nå leder senteret. Hun fikk selv hjelp til å komme ut av prostitusjon og er nå gift og har to barn.
-Mange av jentene fryktet ekteskap før de kom til Deborah, men gjennom den tilnærmingen vi har, har de blitt fri fra noe av frykten og opplevelsen av at det er mulig å ha gode ekteskap, sier Ealed Admasu,
som har mange samtaler med kvinnene både om hverdagen og om opplevelsene de hadde på gaten.
I tillegg til samtaler får kvinnene ved Deborah-senteret også undervisning og de lærer praktiske ting.

-De får hjelp til å lære å rydde hus, re opp senger, lage sunn og god mat og ta vare på egen helse. Mange av dem har bodd på forskjellige hoteller og derfor er det ikke grunnleggende kunnskap. I tillegg lærer de også å lage sunn og god mat og får helseundervisning.  Samtidig utstyrer vi også kvinnene åndelig med bibelundervisning sier Ealed.