Gatefolket søker om skattefradrag på gaver

13.03.14: Gatefolket er nå i en prosess der vi søker Skattedirektoratet om godkjenning av skattefradrag for mottatte gaver, og vi har stor tro på at dette skal gå i orden i løpet av de nærmeste ukene.

 

Dersom direktoratet godkjenner vår søknad betyr det at gaver til Gatefolket kan trekkes fra på giverens selvangivelsen fra 2014 med et maksbeløp på kr 12.000,-  Vi vil komme tilbake med praktiske opplysninger til våre givere når dette blir aktuelt.

 

I søknaden til Skattedirektoratet

skriver styret i Gatefolket at foreningens formål er å informere om- og samle inn midler til arbeid blant gatebarn og deres familier i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Arbeidet omfatter blant annet å få barn og unge ut fra rus og prostitusjon, hjelpe dem tilbake til samfunnet og gjenforene dem med sine familier. I tillegg støtter vi et omfattende preventivt arbeid blant de fattigste familiene i Addis Abeba og andre byer i Etiopia. En viktig del av dette er drift av to egne skoler og støtte til barn i offentlig skole, totalt nærmere 1.200 barn. Skolegang forhindrer at barna blir gatebarn.Alle innsamlede midler overføres til arbeidet i Etiopia med unntak av norske administrasjonskostnader på ca 3,5 prosent.

 

Skattedirektoratet krever

at foreningen må ha nasjonalt omfang, altså at foreningen må drives ut over det rent lokale. Det kreves likevel ikke aktivitet i alle fylker. Skattedirektoratet har bedt Gatefolket justere sine vedtekter til også å omfatte en oppløsningsbestemmelse, og at foreningens midler ved en eventuell oppløsning skal gå til et veldedig formål. Under foreningens årsmøtet ble vedtektene endret slik at foreningens midler uavkortet skal gå til vårt formål, nemlig arbeidet blant gatebarn i Etiopia. Dersom den etiopiske organisasjonen blir oppløst har Gatefolket bestemt at våre midler skal gå til Kirkens Nødhjelp.