Gatefolket ønsker god jul med ny Gatepost

Gatepostens desemberutgave 2019 er i år sendt ut digitalt som nyhetsbrev til drøyt 500 støttespillere rundt om i landet. I tillegg har vi trykket opp bladet i papirutgave og sendt til de om lag 100 som ikke har epost.

Vi håper mange av dere har fått Gateposten enten i konvolutt med eget navn eller har åpnet nyhetsbrevet som ble sendt ut fra oss 4.desember.  Det er mye nytt stoff å lese, enten du har fått Gateposten i papirformat eller som nyhetsbrev.

Denne gang har vi ikke lagt ved egen giro,
men håper likevel mange vil benytte anledningen til å bidra med en julegave eller kanskje snakke med sine nærmeste og bli enig om at årets julegave kan bli et fadderbarn. Det koster 1.300 kroner i året, og er en gave med langt større verdi for mottakeren. Da er du med å sikre at et barn som lett kan havne på gata i stedet får utdannelse og et verdig liv.

Om lag halvparten av vårt budsjett dekkes opp gjennom fadderordningen, mens den andre halvparten baserer seg på frivillige gaver. I år har vi lyst å si en ekstra takk til flere jubilanter som har valgt å be sine gjester om å støtte Gatefolkets arbeid framfor å motta gaver til seg selv.
Vårt gironummer er 1080.21.24444. Du kan også benytte VIPPS om du syns det er enklere: 16422 Gatefolket Norge

Vi ønsker alle våre trofaste støttespillere en riktig god jul og et godt nytt år.

Her kan du lese Gateposten i papirutgave: Gateposten_desember_2019