Fornyelse og endring i gatebarnprosjektet

Bildet: 16 års arbeid i Addis Abeba har utgjort forskjellen mellom liv og død for mange, men også forskjellen mellom en framtid med utdanning og håp i stedet for fattigdom og håpløshet. Her fra vår nye Entoto Freedom School som nå huser blant annet et hundretalls førskolebarn.

Inneværende år er året for fornyelse og endring. Det har lederne for de to organisasjonene Win Souls for God og Hope for Children selv bestemt. Dette hilser samtlige internasjonale samarbeidspartnere velkommen, og viser alle behovet for en konstruktiv og god dialog til beste for gatefolket i Etiopia.

 

Når et tjuetalls representanter fra samarbeidspartnere i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland skal diskutere organisasjonenes struktur så kan det lett bli mye ord og lite handling. Under årets partners meeting i Addis Abeba klarte samtlige involverte å bli enig om nødvendige tiltak for å styrke to organisasjoner som så langt har utført et arbeid ingen trodde var mulig da det ble startet opp for 16 år siden.

 

Visjonen

Det begynte med 10 fattige ungdommers visjon om å dele sitt brød med de som ikke en gang hadde smuler.  Win Souls for God startet som et rent sosialt arbeid med evangelisk tilsnitt. Det begynte med vennskap, utdeling av mat og klær og et enkelt budskap om at barna på gata har en himmelsk far som bryr seg om dem.

Tre år etter starten i 1997 ble det opprettet en underavdeling med navnet Hope for Children in Ethiopia, (HCE) som tar seg av den humanitære delen av arbeidet. Myndighetene forlangte en slik oppdeling for ikke å knytte forkynnelse direkte til den humanitære innsatsen.

 

Ungdommene var på gata for å utføre et arbeid, og hadde få tanker om å utvikle en organisasjon. De hadde en startkapital på 10-15 kroner. I dag er situasjonen helt annerledes. Årets budsjett er på nærmere 7 millioner norske kroner, hver av organisasjonene har drøyt 100 ansatte. Hope for Children har i tillegg 120 midlertidig deltidsansatte i et Alfa-prosjekt, støttet av amerikanske Geneva Global.

 

Fokusområder

De to organisasjonene har en rekke store og små prosjekter der de fokuserer på rehabilitering, utdanning, helsearbeid og et kristent nestekjærlighetsarbeid der de vil hjelpe hele mennesket. Lederne for de ulike avdelingene har så langt også vært det formelle lederskapet. Nå forlanger imidlertid etiopiske myndigheter at alle organisasjoner av denne typen skal ha egne styrer, og der er det nettopp opprettet to styrer for henholdsvis WSG og HCE. Første oppgave for de to styrene blir å opprette en langt tydeligere arbeidsfordeling mellom organisasjonene. WSG skal i prinsippet konsentrere seg om det evangeliske arbeidet, mens HCE skal ta seg av det humanitære arbeidet.

 

Ildsjelene

i de to organisasjonene har mange år levert resultater som har vært forskjell mellom liv og død for mange mennesker.  Hovedutfordringen har vært den enorme veksten, og dermed også den sterke økonomiske omsetningen. Både etioperne og samarbeidspartnerne ser at rutinene for forvaltning av ressurser må styrkes.

Et samlet Partners Meeting ble enig om å benytte ekstern, profesjonell hjelp til å bygge opp gode rutiner som holder alle i organisasjonen ansvarlig for måten midlene benyttes på samtidig som visjonen holdes vedlike.  Opplegget kan betegnes som et ”system audit”, og dette oppdraget skal gjennomføres i løpet av det neste halve året.

Formålet er at WSG/HCE skal framstå som en etterrettelig og solid organisasjon både for de ansatte, for de mange tusen som hvert år får hjelp, og for samarbeidende organisasjoner som skal kjenne seg trygge på at de midler som blir samlet inn også blir forvaltet på en best mulig måte.

 

Når man mellom møtene får et innblikk i den nye hverdagen til førskolebarn, tidligere slavearbeidere, tidligere prostituerte, så får også vi som partnere se at vi er med i et fantastisk arbeid som trenger en organisatorisk justering for å komme inn på det riktige sporet for de neste årene, sier Gatefolkets styreleder, Odd Borgestrand, i en kommentar etter årets Partners Meeting i Addis. Også neste års partnersamling vil bli lagt til Etiopias hovedstad, først og fremst fordi flere av de nasjonale medarbeiderne får anledning til å delta i dette viktige møtet.