Formell partneravtale undertegnet

Etter et 13 år langt samarbeid basert på gjensidig tillit mellom norske Gatefolket og vår partnere i Hope for Children og Win Souls for God i Etiopia er endelig en formell avtale på plass.

Bildet: Signering av samarbeidsavtale, fra venstre; WSG-leder Gizachew Ayka, HCE-leder Yonas Tesfaye og Gatefolkets styreleder Odd Borgestrand.

Arbeidet vokser, nye medarbeidere kommer til, og behovet for trygghet både når det gjelder økonomi og trygg forvaltning av midlene øker. Da er det viktig og riktig å ha en avtale som forplikter begge parter til å holde på gode rutiner, sier leder for Gatefolket, Odd Borgestrand.

 

Avtalen med de to organisasjonene
ble undertegnet i forbindelse med Partners Meeting i Addis Abeba I slutten av august, og er bygget på et godt samarbeid siden 2001. Avtalen er ment som et positivt skritt for å skape grunnlag for videre samarbeid.
Gatefolket bidrar i år med en overføring til arbeidet i Etiopia på 623.000 kroner. Dette skal dekke kostnadene for våre fadderbarn, drift av kontaktsenter og evangeliseringsarbeid.
I avtalen heter det blant annet at Gatefolket samtykker til å ta alle nødvendige skritt for å opptre som ansvarlig og respektfull distributører av donasjoner fra givere i Norge.  Vår oppgave er å samle inn midler for å gi økonomisk støtte til utvalgte prosjekter i tett dialog med mottakerne.

 

WSG-HCE forplikter seg
til å ta alle nødvendige skritt for å sikre at donasjoner fra private givere i Norge blir brukt på en ansvarlig og respektfullt, og i henhold til avtalt budsjett. Organisasjonene skal rapportere kvartalsvis om utviklingen i prosjektene, herunder endringer i personalet, rapport om endringer i prioriteringer og utviklingen i arbeidet. Godkjente revisjonsrapporter og årsmeldinger er også en selvfølgelig del av rapporteringen.

Det understrekes i avtalen at god regnskapsskikk må opprettholdes. Bokføringen må tydelig kunne gjøre rede for midler mottatt fra Gatefolket, og at de ble brukt i samsvar med budsjettet. Gjenværende midler ved utgangen av budsjettåret skal rapporteres til Gatefolket og skalbrukes kun etter skriftlig avtale eller overføres til neste års budsjett.

 

Gatefolket forbeholder seg retten
til når som helst å sende en representant til å besøke og kontrollere aktiviteter i utvalgte prosjekter. WSG-HCE samtykker i å samarbeide fullt ut i slike kontroller / revisjoner og å gjøre alle nødvendige dokumenter, inkludert alle finansielle poster, tilgjengelige.
Det er også tatt inn et punkt som et ledd i anti-korrupsjonsarbeidet. Her forplikter begge parter aktivt å arbeide for å motstå, forhindre og avdekke alle former for svindel og korrupsjon i organisasjonene, samt aktiviteter som organisasjonene tar del i.-Vi tror en slik avtale er med å ansvarliggjøre begge parter på en god måte, og dermed også bygge opp et profesjonelt samarbeid som kan vare, sier Borgestrand. For Gatefolket er det også viktig med en slik avtale i forhold til sine egne støttespillere i Norge. Lignende avtaler er inngått mellom WSG/HCE og de øvrige internasjonale partnerne i prosjektet.

Partners Meeting
Nettopp antikorrupsjonsarbeid og ryddighet i forhold til økonomi var et av hovedtemaene under årets Partners Meeting.  Et internt revisjonsarbeid er nå gjennomført og blir fulgt opp både av partnere og de to etiopiske organisasjonene. Økonomirapportene og årsmeldingene fra 2013 ble enstemmig godkjent under årets møte.

Etiopia aug 2014 018 - Kopi

Representanter fra de fleste samarbeidspartnere møtte styrene og ledelsen i WSG/HCE under årets samarbeidsmøte i Addis Abeba i slutten av august.