Fokus på veien videre for gatebarna

13.03.14: Årsmøtet i Gatefolket i Svinndal 11.mars hadde et sterkt fokus på veien videre. Etter 17 års aktivitet er gatebarn-prosjektet i Etiopia blitt en stor bedrift med drøyt 150 ansatte og en omsetning på 7 millioner norske kroner.

Bildet: Norske faddere støtter totalt 363 barn med skolegang i Addis Abeba. Dette bildet forteller hva det betyr for det enkelte barn og deres familier.

Støtteforeningen Gatefolket i Norge bidrar med drøyt 10 prosent av det totale budsjettet. Norske givere har i alle år vært med å oppfylle styrets løfter om årlige bidrag. Nå er imidlertid likviditeten svært stram etter at styret i fjor så seg nødt til å bevilge 200.000 kroner ekstra for å være med på fullfinansiering av den nye Entoto Freedom School.

Kvalitetssikring av arbeidet
er nå på trappene ved at samtlige partnere og ledelsen i Win Souls for God og Hope for Children under sitt samarbeidsmøte i oktober i fjor var enig om å gjennomføre en intern kontroll av alle sider av arbeidet. Et etiopisk revisjonsfirma er engasjert for dette oppdraget og skal avgi rapport før sommerferien. For et prosjekt som er avhengig av frivillige gaver er det også svært viktig å sikre at disse gavene blir benyttet på en best mulig måte.
Av årsberetningen gikk det ellers fram at det i fjor ble avholdt årsmøte og fire styremøter og behandlet totalt 34 saker.

Styret består av
Leder: Odd Borgestrand, Nestleder: Inger O. Hovland, Fadderbarn-ansvarlig: Johanne Walle, Sekretær: Henrik Solhaug, Styremedlem: Georg Raddum Kasserer utenfor styret: Ranveig Borgestrand. Revisor: Kjellaug Sælen. Det sittende styret fortsetter med uendret mannskap også i 2014.

WSG Norge endret navn
til Gatefolket i 2013, og vedtok på årets første styremøte at vi skal ha fokus på Rest Center, Gospel Department og fadderbarnordningen. Styret har dette året arbeidet med å oppnå skattefritak for gaver. Det er også svært viktig å skaffe flere faste givere. Det er et berettiget håp om å oppnå skattefritak fra 2014.

Jentene på Kyststien inviterte oss til å delta på arrangement i Stavern i slutten av mai. Dette kan på sikt bli et nyttig arrangement for oss, og vi er glad for den støtten arrangørene har bidratt med. Også Larvik Håndballklubb vil gjerne være en bidragsyter.
Vi fikk i år også laget egen logo for Gatefolket. Vi takker Tor Johannes Wang for god hjelp med å realisere dette.

Seniorkvintetten i Rygge
har bidratt med å sette vårt arbeid i fokus. Overskudd av CD-salg har vært over all forventning og rundet snaut 30.000 kroner.
Anders Kjølen har vært frivillig medarbeider i Etiopia høsten 2013, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger på hans innsats i Addis Abeba.

Entoto Freedom School
er fortsatt ikke hundre prosent ferdigstilt, men skoledriften er i gang med 90 førskolebarn og 100 elever i «unformal eduacation». Byggearbeidene pågår og er forventet ferdig høsten 2014. Da vil skolen etter planen også starte opp med det første kullet førsteklassinger. Dermed blir det etter hvert en barneskole til og med 4.klasse.
Vi gleder oss over den entusiasmen som barna i skolene og ungdommene ellers i prosjekter viser oss når vi kommer på besøk. Det er et privilegium å få hjelpe barn til et verdig liv, og for faddere er det ekstra sterkt å møte ”sine” barn. Gatefolket har tatt så langt tatt ansvar for 363 barn. 20 barn står fortsatt på vår «venteliste»

Vi holder fortsatt kontakt med våre støttespillere gjennom to utgaver av Gateposten, Facebook og nettsiden gatefolket.no.  Svært få har lagt igjen sin epostadresse for nyhetsbrev, og der håper vi våre kontakter vil hjelpe oss slik at vi i større grad kan benytte elektronisk post.

Økonomi
Totalt overførte vi 640.000,- kroner til drift av arbeidet Etiopia i 2013.  Det ble også overført 200.000 kroner som var en tilleggsbevilgning til Entoto Freedom School. Vi takker alle trofaste givere og entusiaster rundt om i landet, og håper enda flere får øynene opp for dette arbeidet. Regnskapet er revidert og godkjent av vår revisor Kjellaug Sælen.

For 2014 ble det vedtatt et budsjett på 664.000 kroner. Fadderbarnordningen utgjør drøyt halvparten av budsjettet. Gatefolket er imidlertid avhengig av generelle gaver på 300.000 kroner i tillegg til faddernes bidrag for å opprettholde aktiviteten.