Festreise med mye hjertevarme

Det ble en festreise med mye hjertevarme mellom gatebarnlederne Gizachew Ayka, kona Hawi Badasa og norske støttespillere under gatebarnledernes Norgesbesøk i forbindelse med årets 17.mai feiring.

 

Gatebarnlederne i Win Souls for God og Hope for Children ble til stor inspirasjon for alle de møtte i Østfold, på Toten og i Oslo under sitt ukelange besøk som nå avsluttes med et par fridager sammen med etiopiske venner før turen går videre til Sverige.

Selv gir de også uttrykk for at det betyr enormt mye for dem å møte sine nye og «gamle» venner i Norge. Disse møtene er en uhyre viktig vitamin-innsprøytning i en tøff hverdag i arbeid blant gatebarn, unge kriminelle og prostituerte i et av verdens fattigste land. Midt i elendighet og fattigdom ser vi resultater, og vi gleder oss over det vi har oppnådd i vårt arbeid gjennom 17 år, forteller en oppglødd Gizachew Ayka.

Han og kona Hawi takker for de mange og sterke opplevelsene de har fått denne uka, og håper på snarlig gjensyn med norske støttespillere.

 

Solsiden Barnehage

i Spydeberg var første stopp på en flott rundreise i forbindelse med årets besøk i Norge. Barnehagen har i flere år bidratt med midler som har sikret fem barn skolegang ved Hope for Children/Win Souls for Gods barneskoler i Addis Abeba.  Barna i Solsiden markerte nasjonaldagen allerede 16.mai og i den forbindelse fikk de besøk fra Etiopia, med fadderansvarlig Johanne Walle som reiseleder og tolk. Barna tok i mot sine gjester med smil, glede og masse klemmer. Daglig leder Elin Bjerketvedt gledet seg over besøket.
-Det er viktig både for oss og barna å holde tett kontakt med dette prosjektet, og det var virkelig en opplevelse å møte Gizachew og Hawi, sier hun.

 

En smak av Etiopia

Det ble en smak av Etiopia i Svinndal i under 17.mai-feiringa i bygda. På formiddagen under selve nasjonaldagsfeiringen fikk gatebarnlederne Gizachew Ayka og Hawi Badasa gå i tog sammen med elever fra Svinndal skole. Gizachew fikk anledning til å takke for samarbeidet både under festgudstjenesten i Svinndal kirke og på kirkebakken under de offisielle talene. Det ble også gitt offer til gatebarnarbeidet under gudstjenesten.

Våler og Svinndal ligger på topp på landsbasis når det gjelder støtte til Hope for Children/Win Souls for God.  Drøyt 100 skolebarn får støtte fra 70 ulike sponsorer i kommunen. I tillegg bidrar menighetene og enkeltpersoner i bygda med gode gaver til andre deler av prosjektet.

 

Det var ikke tilfeldig

at hovedlederne for prosjektet kom til Norge akkurat rundt 17.mai. I mange år har Gizachew Ayka og kona Hawi Badasa ønsket å oppleve den norske nasjonaldagen, og nå fikk de endelig muligheten.

Til den tradisjonelle 17.maifesten på Vilberg skole i Lensbygda på Toten var også Gizachew og Hawi æresgjester.   Det var Filadelfia Lena og Skreiens Misjonsforening som arrangerte den store bygdefesten også i år. Grunnlovsjubileet, 100 års jubileet for Alf Prøysen og bistand og misjon i Etiopia ble tre hovedstolper i årets program. Ungdomskoret Liv og Fred deltok tradisjonen tro, og festen som fylte festsalen på skolen ble ledet av en entusiastisk Georg Raddum, som både er leder for Skreiens Misjonsforening og styremedlem i foreningen Gatefolket.  Festdeltakerne tok imot de etiopiske gjestene med åpne armer og åpne lommebøker, og flere ønsket å bli faddere for våre skolebarn. En stor festkveld, som ble avsluttet med fantastisk fyrverkeri på Raufoss, der 15.000 mennesker var tilstede, inkludert en håndfull etiopere.

 

Menighetsrådet

i Lysaker og Snarøya menighet har nylig vedtatt at WSG skal være menighetens misjonsprosjekt de neste årene. Gatebarnlederne Gizachew og Hawi ble invitert til informasjons- og inspirasjonsmøte hos Kristine og Jostein Grosås på Snarøya søndag 18.mai på kvelden,og det ble et meget vellykket første møte med aktive kirkegjengere, menighetsråd, prest og frivillige medarbeidere i menigheten.  Dette er et samarbeid vi ser fram til med forventning, og så snart det er mulig vil vi legge til rette for et besøk i Etiopia fra denne menigheten.

 

Skolebesøk

Når vi har etiopia-besøk blir det alltid et besøk til Svinndal skole. Nok en gang ble det et emosjonelt møte med elever og lærere. En skoletime fylt med sang og musikk, muntre og alvorlige historier, spørsmål og svar og avsluttet med mange varme klemmer.  Svinndal-elevene har tatt ansvar for 14 fadderbarn ved våre to skoler, og nå ble lærere ved Svinndal skole sterkt anmodet om å komme på besøk til Etiopia.

 

Åpent hus
Mandag 19.mai på kvelden ble det også arrangert åpent hus i Skiptvet Misjonshus, der alle faddere og støttespillere fra distriktet som hadde anledning til å komme ble grundig oppdatert om det omfattende arbeidet i orgnisasjonen.  Her deltok Hawi og Gizachew med både sang, en appell og informasjon om arbeidet, og Seniorkvintetten og 70- og 90 års jubilanter ble takket for gode gaver til arbeidet. Støttespillerne bidro også med en god gave til arbeidet denne kvelden.

 

Takk til alle hjelpere

Besøket fra Etiopia må på alle måter karakteriseres som meget vellykket. Vi takker alle som bidro til å gjøre dette besøket så vellykket. Neste gang håper vi å besøke våre venner på Vestlandet og i Midt-Norge et besøk.

Mer utfyllende rapporter kommer i neste utgave av Gateposten, som sendes ut til alle faddere og givere i første halvdel av juni. Du kan også laste ned Gateposten fra våre nettsider når bladet er klart for utsendelse.