Festdag for Entoto Freedom School

Det ble en festdag av de sjeldne da Entoto Freedom School ble offisielt åpnet av tre skolebarn, kledd i vakre nasjonale drakter mandag 29.oktober.  De tre barna representerer en ny framtid for en bydel med 50.000 svært fattige innbyggere.

 

De første planene for en ny skole i regi av Win Souls for God og Hope for Children ble presentert i 2006, og under et møte med samarbeidspartnere i Gøteborg i 2009 forelå det konkrete planer. Den gang sa tre partnere ja til å være med på finansieringen av en skole til 3,6 millioner svenske kroner.  Planen var en skole med kapasitet til 300 elever.  Läkarmissionen i Sverige, WSG-Norge og den tyske skolen Felix Klein Gymnasium. Etter som årene er gått er situasjonen endret seg og ønsket om å bygge en dobbelt så stor skole har vokst fram hos de lokale lederne i ESG/HFC i Addis Abeba. Dermed er planene justert opp til en skole som har kapasitet for totalt 700 barn. Läkarmissionen har vært den største bidragsyteren, og Evangeliske Fosterlandsstiftelsen er også kommet med i prosjektet med betydelige midler. WSG Norge har bidratt med nærmere 700.000 norske kroner.

 

Krevende prosjekt

Det er ikke til å legge skjul på at dette har vært et krevende prosjekt både for de lokale eierne og for samarbeidspartnerne fra Skandinavia og Tyskland. Selv om den offisielle innvielsen ble foretatt i forbindelse med WSG sitt 15 års jubileum gjenstår fortsatt betydelige arbeider. Trolig vil WSG måtte be om ytterligere et par millioner kroner før hele skolen kan tas i bruk.

 

Den nye skolen vil bli tatt i bruk etter etiopisk jul i 2013. Fra februar vil om lag 120 elever fra første til fjerde klasse innta en del av klasserommene. Det vil bli kveldsskole for 100 elever og barnehage i underetasjen med 30 barn i oppstarten. Her blir det bibliotek, datarom, en klinikk og storkjøkken for alle WSG-prosjektene. Dermed blir det produsert minst 1.200 måltider hver dag i underetasjen ved den nye skolen.

 

Håp for framtida

Utfordringer ble lagt til side under åpningsfesten der flere hundre deltok. Leder for WSG, Gizachew Ayka understreket at den nye skolen er første steg på vei til en ny framtid for en hel bydel. Nå har Entoto ventet på infrastruktur i 120 år, og vi skal lede an i kampen mot fattigdom, sa han. Det innebærer økt samarbeid og press på myndighetene for å forbedre skolevesen, helsevesen, veier og sanitære forhold.

-Da jeg vokste opp i denne bydelen av det ingen skole. Vi satt utendørs under trærne, med fuglene som tilhørere og en rekke forstyrrende elementer.  Gizachew Ayka takket alle bidragsytere, både med tanke på økonomi og  de som har arbeidet praktisk ved skolen. Det gjaldt entreprenører, konsulenter og hundrevis av dagarbeidere som har stått på i flere år for å realisere skolen.

 

Hilsningstaler

Parlamentsmedlem, Mr. Belay, hilste på vegne av landets folkevalgte. Han understreket at det er viktig å ha visjonære ledere som våger å satse stort for Etiopias framtid. At åpningen v skolen ble lagt til Etiopias nasjonaldag var i seg selv også et viktig symbol, mente Belay.

Fra WSG-Norge hilste fadderansvarlig Johanne Walle, som understreket betydning av utdannelse i en fattig bydel.  Det er viktig at foreldrene lar barna få gå på skole, og dermed være med å sikre også framtida for sin egen familie, mente hun.

Styremedlem i WSG-Norge og lærer ved Svinndal skole i Østfold, Inger O. Hovland, var stolt over å være med på åpningen av den nye skolen. –Svinndal skole støtter 14 av elevene gjennom et personlig fadderskap, og dermed har vår lille skole i Norge en ekstra klasse i Addis Abeba, sa hun. Fra Svinndal ble det overrakt både kommunevåpen fra Våler kommune og mye sportsutstyr for bruk ved skolen

Fra Norge deltok for øvrig en gruppe på 28 faddere.

Marcus Holmgren fra Läkarmissionen sa i sin tale at vi sammen nå bygger både skole og framtid.-Vi vil gi det beste til den nye generasjonen. Når vi trekker oss tilbake er det barna ved denne skolen som overtar viktige posisjoner i samfunnet. Det viktigste er at vi ser barna, for de skal bli framtidens ledere, sa han.

Se bildegalleri fra innvielsen: