Fakta om Gurara Freedom School

Det går nå 62 førskolebarn  ved Gurara freedom school. Dette er i praksis en norsk skole. Gatefolkets faddere sponser samtlige av disse barna. 

Elevene fra 1. – 4. klasse er flyttet over til en nabo-skole av plasshensyn.

Totalt 313 barn er inne i sponsorprogrammet i bydelen Gurara, der Gurara Freedom School nå altså er  en ren førskole for førskolebarn, mens 251 elever fra 1.-12. klasse får økonomisk støtte til å gå på offentlig skole og dessuten får mat og helsehjelp.
Gurara har 8 lærere og 1 assistent. Videre har skolen 2 vakter og 1 på kjøkken og renhold.

Skoleåret 2021/2022 var det 45  av «våre» studenter som studerte ved universiteter eller høyskoler.

Etiopia tirsdag 018Første klasse 16 elever Andre klasse 24 elever Tredje klasse 17 elever Fjerde klasse 27 elever. Totalt 84 elever i 1-4.klasse. Total for hele skolen 137.

Skolen har en total kapasitet på 175 elever. Det er stor utbygging i Gurara nå, og elevtallet vil trolig derfor øke om vi har kapasitet til å utvide aktiviteten. Et foreløpig tilbygg er allerede reist opp. Vi skulle ønsket oss en noe større skolegård, men det er et stort friområde rett utenfor skoletomta.

Etter 4.klasse går elevene over i offentlig skole. Det er tre offentlige skoler i Gurara. Hver klasse består i snitt av 60 elever, og de offentlige skolene deler ikke ut mat og skolemateriell, slik vi gjør.
Våre elever i offentlig skole kommer dermed til barneskolen vår og får middag to ettermiddager i uka. Det er av stor betydning for våre fadderbarn i offentlig skole. Läkarmissionen i Sverige dekker kostnadene til mat sammen med oss i Gatefolket.

Gatefolket har 90 elever i offentlig skole i Gurara området. Våre elever fra barneskolen havner stort sett i samme klasse når de går over i offentlig skole.

Skolen er to år på rad tildelt pris fra myndighetene for sine gode resultater og sitt gode miljø.

Etiopia febr 15 461