Et fengsel med vennlighet

For første gang skal jeg besøke et fengsel, og jeg er spent på hva som møter meg. Porten åpner seg, og veien er strødd med gress og eukalyptus. Det kommer et fargerikt følge mot oss og vi hører glad sang.

 Av Hanne Bjørnstad,
sekretær Gatefolket

Bildet over: Dette var noe helt annet enn vi hadde forventet å møte da portene inn til fengselet i Chencha åpnet seg.

Foran i velkomsttoget går små barn med blomster i hendene, som vi får overrekt. Vi føler oss som kongelige med en slik velkomst. Det er menn, kvinner og barn i alle aldre og alle er  innsatte i Chencha Fengsel.

Fengelsdirektøren – en flott mann som utstråler varme og godhet, ønsker oss velkommen og vi blir tatt med på en omvisning.  Her er det både en skole og en barnehage tett inntil fengselet. Barna til de innsatte går på førskole og skole sammen med andre barn i byen.

Det er viktig at de innsatte har arbeid. Derfor har de satt i gang med et sagbruk, de har mange vevstoler, noen syr, strikker og hekler. De som ønsker å få en utdannelse eller opplæring i et praktisk yrke får mulighet til det, slik at de står styrket den dagen de slipper ut.

Bildet: Fanger som synger, danser og utstråler glede er et unikt syn.

Det er ingen celler i dette fengselet. Det er store fløyer på tunet og dette er soverom. Rommene har lange «brisker» i to høyder med madrasser tett i tett, og her sover de side om side. Kvinner og barn har sin egen fløy, men gårdstunet er for alle. Her spiller de volleyball og fotball, det er parseller med grønnsaker.

Dette fengselet hadde tidligere over 800 innsatte og kun ett hus, og her måtte de sove på skift. Halvparten måtte stå mens den andre halvparten sov, så byttet de på i løpet av natten.

Nå er det 451 innsatte og takket være samarbeidet med fengselsdirektøren, WSG og den svenske etiopia-vennen Bjørn Lenberg, er fengselet totalt forandret. Det er blitt et foregangsfengsel for andre rundt om i Etiopia. Observatører har tatt med seg lærdom, der de ser resultat av et fengsel som drives med ærlighet, vennlighet og utholdenhet.

Gatefolkets styremedlemmer ble kledd opp i Gamo-Gofa provinsens friske farger. Her sammen med noen av vaktene og det øvrige personalet ved fengslet.