Et årsmøte til inspirasjon for videre innsats

Årsmøtet i Gatefolket på Kilentunet i Bærum mandag 11. mars samlet et trettitalls deltakere. I tillegg til årsmøtet ble det også en inspirasjonskveld med både bilde- og videoglimt fra de ulike prosjektene og en direkte hilsen fra gatebarn-leder Gizachew Ayka via messenger-video.

Bildet: Prosjektleder for Gatefolkets store dugnadsprosjekt med oppgradering av sanitæranleggene ved våre skoler og ungdomshjem i Addis Abeba, Gunnar Alvin, ga en god innføring i prosjektet under årsmøtet.

Gizachew Ayka deltok denne gang fra Nairobi, der Gatefolkets samarbeidspartner Läkarmissionen arrangerer en konferanse for medarbeidere på det afrikanske kontingent. Han hilste forsamlingen, og så fram til å komme til Norge i perioden 15.-19. april. Gatefolkets styre vil legge opp et program for
Norgesbesøket, som vi vil komme tilbake til i løpet av kort tid.

Direkte på Facebook
Fornebu Gjenbruk stilte også denne gang lokaler til disposisjon og vartet også opp med god kveldsmat. Styreleder Odd Borgestrand ledet kvelden, som også ble direkteoverført via Gatefolkets Facebook-side. 97 personer fulgte hele eller deler av gatebarn-kvelden via nettet. Dermed ble forsamlingen nærmest tredoblet denne kvelden. For oss var det hyggelig at Gatefolket-venner fra hele landet kunne være med denne kvelden. Flere av deltakerne på Gatefolkets gruppereise i januar møtte opp denne kvelden, og de ga uttrykk for at turen hadde betydd mye for dem, sier Odd Borgestrand.

Sanitærprosjekt
Det viser seg å være stor interesse rundt oppgradering av sanitæranleggene ved våre skoler og ungdomshjem i Addis Abeba. Fadderansvarlig Gunnar Alvin, som er prosjektleder for oppgraderingen sammen med Tore Bjørnstad, ga et godt innblikk i situasjonen ved skolene og hjemmene.

Gunnar Alvin er til daglig driftsingeniør ved Undervisningsbygg Oslo KF, der han har ansvar for den daglige driften av en rekke skoler i Oslo. Når han får med seg en entreprenør i prosjektarbeidet ligger forutsetningene godt til rette for å lykkes med dette prosjektet. Flere fagfolk og handymen har meldt seg til tjeneste for en dugnadstur til Etiopia i slutten av august. Alvin og Bjørnstad håper enda flere vil melde sin interesse.
Det trengs frivillige fagfolk som kan oppgradere anleggene og i tillegg undervise lokale medarbeidere til å sikre en videre god drift av anleggene.

Årsmøtet
Styreleder Odd Borgestrand leste opp en fyldig årsmelding. Kasserer Arne Brokhaug presenterte årsresultat og budsjett og revisors beretning. Årsmøtet godkjente alle meldinger.

Det ble gjenvalg over hele linja under Gatefolkets årsmøte. Det betyr at styret i Gatefolket fortsatt består av leder Odd Borgestrand, nestleder Sidsel Bjørnstad, sekretær Magnus Vatne Nesje, kasserer Arne Brokhaug, sponsoransvarlig Mariann Mydland og fadderansvarlig Gunnar Alvin. Varamedlemmene Lars Otto Hammer og Inger O. Hovland ble også gjenvalgt. Det samme gjaldt for valgkomite og revisor. Gatefolkets utsendinger til Partners Meeting i Danmark 14. -16. april blir Mariann Mydland og Odd Borgestrand.

Det ble ikke meldt inn innkommende forslag til årsmøtet, og under samtalen om arbeidet ble det gitt uttrykk for at dette arbeidet er viktig for de som mottar hjelp og støtte. -Det er en dråpe i havet, men havet består av dråper, ble det ganske så treffende sagt. Det ble rettet en varm takk til medarbeidere i Gatefolket som legger ned en betydelig dugnadsinnsats. Styret på sin side takket for støtte og omtanke fra alle faddere, sponsorer og givere.   13.03.24

Bildet: Videoglimt på stor skjerm fra julefeiring ved våre skoler i Addis Abeba, var et av innslagene under det kombinerte årsmøtet og gatebarn-kvelden på Lysaker i Bærum.