Entreprenørfirma gir julegave til Etiopia

Tradisjonen tro bidrar entreprenørfirmaet Olimb i Råde i Østfold med julegave til et humanitært prosjekt. I år er det Gatefolket som får et tilskudd på 50.000 kroner, opplyser styreleder Tor-Erik Olimb.

Pengene går uavkortet til et prosjekt som sikrer at barn i Etiopia får utdanning i stedet for å bli gatebarn.
-De 50.000 kronene kommer godt med i det forebyggende arbeidet vi får være en del av. Beløpet kan firedobles i verdi i Etiopisk målestokk, sier en takknemlig styreleder for Gatefolket, Odd Borgestrand.
Etiopia opplever sterk økonomisk vekst, men også sterk inflasjon og dermed sterk prisøkning på matvarer og tjenester. Neste år må budsjettene økes med 20 prosent for å opprettholde dagens aktivitet.
-Vi håper vårt bidrag kan gjøre en forskjell for de som får konkret hjelp, sier Tor-Erik olmb, som selv har besøkt prosjektet i Etiopias hovedstad.

Ansikt til ansikt med sitt eget fadderbarn, – det gjør inntrykk, sier Olimb-ansatte Merete Halvorsen (t.h), som har besøkt gatebarnprosjektet sammen med datteren Caroline.

Ansikt til ansikt med sitt eget fadderbarn, – det gjør inntrykk, sier Olimb-ansatte Merete Halvorsen (t.h), som har besøkt gatebarnprosjektet sammen med datteren Caroline.

Gaven fra Olimb-konsernet kommer godt med i et 2017-budsjett som nærmer seg èn million kroner fra Gatefolket. Responsen på julebrevet som vi sendte ut i begynnelsen av desember har vært enestående god. Det varmer å få inn mange små og store gaver fra våre støttespillere, sier Borgestrand med støtte fra hele styret i Gatefolket.

Noen av skolebarna i den fattige bydelen Entoto i Addis Abeba som har fått muligheten til utdanning og et verdig liv i stedet for å bli gatebarn. Flere av disse barna har faddere fra Olimb-konsernet.

Noen av skolebarna i den fattige bydelen Entoto i Addis Abeba som har fått muligheten til utdanning og et verdig liv i stedet for å bli gatebarn. Flere av disse barna har faddere fra Olimb-konsernet.

Snart jubileum
Neste år er det 20 år siden etiopiske ungdommer i slutten av tenårene starter opp arbeidet, og flere av dem er fortsatt i ledelsen. Det vitner om en fantastisk troskap mot visjonen som vokste fram i 1997, sier styreleder Odd Borgestrand. Han har fulgt prosjektet de siste 16 årene etter at han som NRK-reporter møtte lederne for prosjektet i forbindelse med en reportasjereise i Etiopia.
Alt arbeid i Norge er basert på frivillighet. Foreningen er registrert i Brønnøysund og har offentlig godkjent revisor.  Etiopisk lov forhindrer at utlendinger sitter i styret i frivillige organisasjoner i Etiopia, og Gatefolkets ledere fungerer derfor som rådgivere og inspiratorer til arbeidet. Borgestrand har selv besøkt prosjektet drøyt 20 ganger. Samtlige medlemmer i styret og en rekke andre støttespillere, blant annet fra Olimb, har også sett arbeidet på nært hold. Flere etiopiske ledere har vært på besøk for å møte sine støttespillere i Norge. Neste besøk fra Etiopia blir etter planen første uka i april 2017.

Skolegang og helse
Norske faddere støtter nå skolegangen til 440 av de totalt 1.100 barna som får skolegang ved våre to skoler og offentlige skoler gjennom prosjektet. Et fadderskap gjennom Gatefolket koster bare 1.100 for et helt skoleår. Forebyggende arbeid for å hindre at flere barn havner på gata er et svært viktig arbeid for oss, sier Borgestrand.
Flere av medarbeiderne i Olimb har besøkt gatebarnprosjektet i Etiopia, og er i dag også faddere. Det betyr at disse har et nært forhold til arbeidet og har med egne øyne sett at det nytter med relativt små midler.
Barn fra de fattigste familiene får gratis førskole og grunnskoleutdanning. Barna får uniformer, skolemateriell og mat, i tillegg til helsetilsyn for hele sin familie.

-Vi driver også et eget kontaktsenter der barn og unge fra gata får tilbud om en ny start i livet. Prosjektet har også et eget helseprogram for de aller fattigste.  Programmet kalles «helhetlig helse» og tar spesielt for seg hygiene. Gatebarn og voksne får tilbud om hjelp til utdannelse og å skaffe seg en jobb, og vi har spesielt fokus på å få jenter ut av prostitusjon. Deborah Centre har vist seg å være redningen fra et liv i total fornedrelse for tidligere gatejenter.
Bright Star og Hope for Children har i dag nærmere 200 medarbeidere i Addis Abeba og flere byer i Sør-Etiopia. Private organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og USA er bidragsytere i prosjektet.

Gatefolket vil neste høst arrangere en gruppereise til Etiopia i forbindelse med organisasjonens 20 års jubileum, og her er det mulighet for å melde seg på for alle som har lyst og interesse av å oppleve smil, latter, glede og hverdagsundere midt i fattigdommen, sier Borgestrand til slutt.