Fakta om Entoto Freedom School

Entoto Freedom School utvides år for år. Skolen ligger i den absolutt fattigste bydelen i Addis Abeba.  Den har tre årstrinn for barnehagebarn og har barn opp til 4.klasse, med totalt 232 elever.

Ved Entoto  har vi også en uformell utdanning for ungdom, som består av mellom 75-80 elever. Disse er fordelt på tre klasser og tre nivåer. I denne delen av skolen er det fire lærere, Det er også fire kvinnelige assistenter og 2 på kjøkkenet. Det serveres varm mat hver dag fra mandag til fredag. Det er også en sykepleier i full stilling, som betjener både Entoto og Gurara.

Kun kvinner har lov å undervise på barnehagenivå. Kindergarten har tre årstrinn, kindergarten 1, 2 og 3. Etter tre år i Kindergarten begynner man på 1.skoleår. Det er totalt 74 barn i barnehagen fordelt på tre klassetrinn,
Det er fire lærere i tillegg til headmaster.

Skolen har 6 klasserom som er i bruk, 2 soverom for Kindergarten-barna, 1 datarom, kontorer og et klinikkrom. Skolen kan undervise fram til 4.klasse som utgjør barnetrinnet i Etiopisk skole.

Hele grunnskolen avsluttes med 12.klasse. Gatefolket følger gjennom fadderordningen opp til og med 12.klasse. Dersom spesielt dyktige elever går videre til college og universitet kan faddere til disse barna få muligheten til å følge dem videre etter en konkret forespørsel.

Det har vært en lang byggeperiode for Entoto skolen. Hovedutfordringen har vært tilknytning til det offentlige vann- og elnettet. Kapasiteten i området er svært begrenset, og myndighetene har ikke klart å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med skolebyggingen. Nå har vi gjennom en svensk gave sikret god tilførsel av elektrisitet gjennom solcellepaneler på taket av skolen,

Läkarmissionen dekker alle lønnsutgifter og en del av kostnadene til mat for både Gurara og Entoto.
Elever som går i offentlig skole får også mat henholdsvis på Gurara og Entoto to ganger i uka etter skoletid. Dette er et viktig møtepunkt for våre elever i offentlige skoler.

Det er pr. 1. februar 2022  1033 barn og unge  som blir fulgt opp av faddere, drøyt halvparten av disse har norske faddere.

Copy of THI_7912