Enorme utfordringer for gatebarnprosjektet

Bildet: Skolebarna på Gurara barneskole har et godt tilbud. Her får de utdanning i stedet for å bli gatebarn, og de fleste barna her har norske faddere.

31.10.16: Et trettitalls representanter for etiopiske og europeiske organisasjoner deltok under årets Partners Meeting i Addis Abeba. Gatefolket i Norge var representert ved styreleder Odd Borgestrand, sekretær Hanne Bjørnstad og vararepresentant til styret, Sidsel Bjørnstad.

Partners Meeting er et rådgivende organ for organisasjonene Win Souls for God og det nylig etablerte Bright Star. Bright Star skal på sikt ta seg av alt det humanitære arbeidet i gatebarn-prosjektet, mens Win Souls for God er den evangeliske delen av prosjektet. Gatefolket i Norge støtter både det humanitære og evangeliske arbeidet.

Partners Meeting kan på mange måter sammenlignes med et årsmøte i en norsk organisasjon, med unntak av at valg ikke står på agendaen. Ingen utlendinger har anledning til å sitte i styret i en etiopisk bistands-organisasjon, og dermed blir vår rolle å hente inspirasjon og formidle inspirasjon til videre innsats både for styremedlemmer og ansatte i den etiopiske organisasjonen. Win Souls for God forbereder nå 20 års jubileum i Addis Abeba. Endelig dato for feiringen ble ikke vedtatt. Enten blir det i slutten av mai eller slutten av september 2017.

Stram økonomi
Til tross for store overføringer, spesielt fra Sverige og Norge, opplever WSG tøffe økonomiske tider. Flere av prosjektene gikk i fjor med betydelige underskudd. Hovedårsaken til dette er den store økonomiske veksten i Etiopia, som medfører økt inflasjon. Matvareprisene og prisene på leie av lokaler har økt med 20-30 prosent det siste året. Samarbeidspartnerne har til en viss grad økt sine bidrag, men ikke nok til at WSG klarte å gå i balanse i fjor. Ansatte i organisasjonen har ikke hatt lønnsøkning de siste tre årene, og det ble varslet at dette nå må komme i 2017.
Mellomledere i organisasjonen har en månedslønn på om lag 2.000 kroner, og opplever svært trange tider, kom det fram under den økonomiske rapporten.

Enorme utfordringer
Lederne i organisasjonen lever hver eneste dag med enorme utfordringer. Det er så mange som trenger hjelp, og mange er i dyp nød.
-Jeg kan ikke beskrive med ord hvordan det er å leve på gata i Addis Abeba, sier leder for Rest Center, Mikael Nigussie til oss. Det er en stor påkjenning å stå i dette arbeidet, for vi skulle hjulpet så mange flere enn vi makter på grunn av begrensede ressurser både økonomisk og mannskapsmessig. Han mener det er om lag 60.000 som bor på gata i Etiopias hovedstad. For 15 år siden var han selv en av disse. I dag er han leder for vårt kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba.
Partnere fra Norge, Sverige og Danmark understreket at de fortsatt vil stå sammen med etioperne i dette viktige arbeidet. Prosjektet er i betydelig grad er trosprosjekt, men partnerne mente det var viktig at kvaliteten på de eksisterende prosjektene innen WSG og Bright Star måtte kvalitetssikres ytterligere. Tiden er ikke inne for utvidelse av prosjektet, men sikre at de som allerede er inne i prosjektet får best mulig holistisk hjelp.

Noen nøkkeltall
Etter at organisasjonene WSG og Hope for Children i fjor skilte lag har Gatefolket fortsatt sin støtte til begge organisasjonene. For HCE sitt vedkommende fortsetter vi å støtte de 30 barna som er organisert under HCE-paraplyen ved våre skoler. Alt øvrig arbeid ligger under WSG. Her er vi sterkt inne med støtte til ytterligere 410 barn i grunnskolen.  Gatefolket dekker også halvparten av driftskostnadene ved Rest Center. 40 barn og unge fikk i fjor starthjelp over 6 måneder til et nytt liv. Inkludert i dette er også omfattende helsekontroller. Vi dekker også deler av driften på «Safety House», der 16 ungdommer har et hjem mens de studerer på høyskoler og universitet.Åtte tidligere gatejenter deltar i et meget omfattende og godt program i Deborah Center, støttet av danske Promissio. Dette programmet går i utgangspunktet over ett år, men kan utvides ved behov.

I prosjektet «Uavhengighet» (Independency) får30 unge månedlig støtte på 400 kroner for fullføre sin videregående skolegang samtidig med at de bor i egne hjem. Disse blir fulgt opp på regelmessig basis.
Det er også egne helseprosjekter og mor-barn prosjekter i WSG. Mødre får oppfølging sosialt og medisinsk, og WSG ønsker å styrke mødrenes rolle som «limet» i det etiopiske samfunnet. Totalt 500 mødre er inne i dette prosjektet nå.

Troen på livet
-Det gjør noe med oss når vi møter barn, unge, mødre og fedre ansikt til ansikt i de ulike prosjektene. Vi ser nøden, men samtidig ser vi også resultatene av et krevende arbeid.  Prosjektene har sine mangler og svakheter, men dette må ikke overskygge det fantastiske arbeidet som utføres hver eneste dag. Her handler det om å gi mennesker troen på at de har en verdi og troen på livet, understreker Gatefolkets tre styremedlemmer som har opplevd smil og tårer den siste uka.

etiopia-31-okt-16-24-kopi

Den tidligere vedjenta Almaz har nå fast jobb ved hovedkontoret til WSG. Besøk fra Gatefolkets Sidsel og Hanne Bjørnstad satte hun enormt stor pris på.

Norske sponsorer er synlige også på Deborah Centre. Her får tidligere gatejenter et helt nytt liv.

Norske sponsorer er synlige også på Deborah Centre. Her får tidligere gatejenter et helt nytt liv.