Engler i gatene i Addis Abeba, Awassa og Chencha

Det var mange som benyttet anledningen til å gratulere Win Souls for God og Bright Star med 25 års jubileet, som siste helgen i april ble lagt til Stockholm. Gatefolkets første møte med Win Souls for God fant sted i Addis Abeba i januar 2001. 10 unge mennesker med en visjon om å dele brødet sitt med de som ikke engang har brødsmuler var en så sterk opplevelse at det fikk konsekvenser for mange i Norge.

Gatefolkets visjon er blitt «fra gatebarn til skolebarn». Vi vet at utdanning er nøkkelen til et verdig liv. Da skal også barna lese og skrive selv, noe som åpner for så mange muligheter.
På vegne av Gatefolket ønsket styreleder Odd Borgestrand å overbringe en hilsen fra Norge, men tidsrammen under jubileumsmarkeringen sprakk så mye at Borgestrand valgte å la andre representanter komme med sine hilsninger. Gatefolkets hilsen blir derfor oversendt i etterkant:

Budbringere
I oktober i fjor fortalte Gatefolkets styreleder forsamlingen i Mekane Yesu-kirken i bydel Entoto i Addis Abeba at de ansatte i WSG/Bright Star er budbringere fra himmelen. Bibelen bruker ordet angelos, – engel – som betyr budbringer.
-Englene er vanligvis usynlige for våre øyne, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde mot Maria. Ofte er det en glød av himmelsk herlighet når englene dukker opp.
De er Guds tjenere i himmelen og de er Guds tjenere på jorden. Vi kan lese at engler er sentrale i viktige hendelser i frelseshistorien, som da loven ble gitt på Sinai, kunngjøringen til Maria og seieren som ble forkynt for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesusbarnet ble født, var det en hel flokk med engler: Når Jesus kommer igjen, vil også en skare engler følge ham.

Matteus kapittel 16, vers 27 sier: For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler. Hvorfor fremhever jeg disse bildene? Jo, fordi jeg føler at ansatte i WSG/Bright Star er budbringere fra Gud i gatene i Addis Abeba, i Awasa og Chencha. En glød av himmelsk herlighet følger når våre ansatte viser den viktigste veien i livet.
Derfor er vi i Gatefolket takknemlige for å være samarbeidspartnere i dette arbeidet. Sammen er vi Guds rikes tjenere, der budskapet fra en engel til en gategutt eller -jente skaper tro, håp og kjærlighet. Jeg ber om fortsatt trofasthet og velsignelse i denne tjenesten, avslutter Gatefolkets leder på vegne av styremedlemmene i Gatefolket, norske faddere og andre støttespillere.

Gatefolket ble takket for sitt samarbeid med WSG/Bright Star siden januar 2001. Styremedlem Mariann Mydland tok i mot plakaten med en skriftlig takk fra gatebarnlederen Gizachew Ayka.