Endelig kan vi møtes igjen til årsmøte

Årsmøtet i Gatefolket, som er et åpent møte for alle interesserte, avholdes mandag 14.mars kl. 18.00. Denne gang møtes vi på Kilentunet, som ligger i Kilenveien 55, 1366 Lysaker i Bærum.

Bildet: Inger O. Hovland har vært med i styret i Gatefolket siden foreningen ble etablert. Nå ønsker hun å tre ut av styret, men tilbyr seg å bli med som varamedlem. Gatebarn-prosjektet blir dermed likevel en viktig del av hennes liv også framover. 

Kilentunet er menighetshuset til Fornebulandet menighet, som er en av våre samarbeidspartnere. Et steinkast unna ligger Fornebu Gjenbruk, som også har vært en viktig samarbeidspartner de siste årene.  Vi håper derfor på god oppslutning fra alle som er tilknyttet menighet og gjenbruksbutikk.
-Vi understreker at Gatefolkets årsmøte først og fremst er et møte der vi gjerne vil møte flest mulig av de som støtter prosjektet, enten som «supportere», faddere eller bedriftssponsorer.  De som ikke tør å møte opp i frykt for at de skal velges inn i styret kan legge igjen den frykten hjemme. Her er det ingen som skal presses inn i noen verv, selv om vi gjerne kan tenke oss flere yngre kandidater til styret, sier styreleder Odd Borgestrand.

Programmet
Denne gang blir det en direkterapport fra Etiopia. Gizachew Ayka vil holde et kort, men inspirerende foredrag om aktiviteten, utfordringene og gledene i arbeidet.
Det blir kveldsmat, andakt og årsmøtesaker. Alle over 15 år, som har bidratt i prosjektet gjennom gaver eller fadderordningen, har også stemmerett på årsmøtet. Det blir vanlige årsmøtesaker med årsmelding, godkjenning av regnskap, revisjonsrapport, budsjett for 2022 og valg på styremedlemmer og revisor. Det blir dessuten satt av god tid til samtale om arbeidet.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 uke før møtet holdes.
Da håper vi på god oppslutning om denne samlingen.

Det er ingen påmelding,
men vi setter likevel pris på om du vil gi oss et signal på om du kommer, først og fremst av hensyn til serveringen.  Send oss en epost til: post@gatefolket.no eller en SMS til 90620028. Skriv da navn og antall.