Endelig en kortfattet WSG-folder

Mange av våre støttespillere har etterlyst en enkel brosjyre eller folder som forteller om arbeidet til Win Souls for God. Nå har vi endelig produsert en informasjonsfolder som vi håper du vil hjelpe oss å spre i din vennekrets eller på din arbeidsplass.

 

WSG Norge har økonomisk ansvar for tre ulike avdelinger i gatebarnprosjektet. Halvparten av vårt bidrag fra Norge går til fadderbarn gjennom fadderordningen. Gjennom våre faddere dekkes vi kostnadene for nærmere 300 barn. Prosjektets kontaktsenter er døråpneren inn til et nytt liv for de som ønsker å komme seg bort fra gata. Sammen med svenske Hopp før Barnen dekker vi alle kostnadene for driften av dette senteret, et beløp på 400.000 kroner. WSG-Norge har mange kristne støttespillere som ser at oppgaven er å ta vare på hele mennesket. WSG arbeider etter et såkalt holistisk prinsipp, der det handler om ånd, sjel og kropp. Derfor støtter vi WSGs evangeliseringsprogram blant gatefolket med snaue 100.000 kroner i året.

Vi takker alle som vil hjelpe oss å formidle budskapet om WSGs arbeid, og på den måten være med å sikre at flere får et hjerte for gatebarnprosjektet.

Du kan laste ned brosjyren ved å trykke her:WSG-brosjyre

 

Du kan også sende en epost til: post@gatefolket.no så sender vi deg det antall foldere du måtte ønske.