En ild ble tent hos Bålgjengen

Bildet: 20 mannfolk rundt bålet ble tent for gatebarn-prosjektet i Addis Abeba. 

(April 2017) 20 mannfolk rundt et bål inne i en lavvo i Sarpsborg. Varmen fra bålet tente gnister inn i seniorgjengen som kaller seg Bålgjengen. Da gatebarnlederne Michael og Mengistu fortalte fra sin barndom og oppvekst ble det stille rundt bålet.   

Mengistu fortalte at han aldri hadde ei seng å ligge i som barn. Hans seng var et stykke papir på et jordgulv. Sitt første par sko fikk han da han var 9 år gammel, og heldig var han som hadde en pappa som ofret alt for at barna skulle få gå på skole. Riktignok måtte de klare seg uten skolemateriell, men de fikk fri fra vevstolen på dagtid slik at de kunne delta i undervisningen.  I dag er Mengistu utdannet lærer og er administrasjonsleder i gatebarnprosjektet med ansvar for 118 medarbeidere.

Havnet på gata
Michaels historie er enda mer dramatisk.  Hans mor var bare 17 år da far forlot dem, og mor var ikke i stand til å ta vare på sitt barn. En onkel overtok ansvaret, men livet hos onkel var ikke til å holde ut for Michael. Han valgte å rømme ut på gata i Addis Abeba, og endte opp som gategutt. Her ble han plukket opp av en «engel» ved navn Yonathan fra gatebarnprosjektet. Yonathan tok seg av Michael og et 20 talls andre gutter.

-Han ofret alt for at vi skulle få et hjem, mat og klær og utdannelse, fortalte Michael. I dag er han selv leder i prosjektet, med ansvar for 20 barn og unge ved prosjektets kontaktsenter midt i sentrum av Addis Abeba. I tillegg er han også leder for guttehjemmet Safety Home, der gutter i alderen 8-23 år har sitt hjem. Dette er gutter med gode evner og som får mulighet til å ta topp utdannelse. En av ungdommene er nå sykepleier, en annen studerer til ingeniør, og sykepleieren er i gang med tannlegestudiene. De største guttene hjelper de minste med lekser og lek, og det er et sterkt samhold i gruppa, fortalte Michael.

Joar Kristiansen (t.v) har tatt initiativ til bålgjengen i Sarpsborg

Joar Kristiansen (t.v) har tatt initiativ til bålgjengen i Sarpsborg

Lokal ildsjel
Joar Kristiansen er ildsjelen bak Bålgjengen. Et femtitalls mannfolk med ulik bakgrunn samles rundt bålet med jevne mellomrom.  Her er også styremedlem i Gatefolket, Tore Bjørnstad, aktivt med.
-Når Joar sender ut en SMS er det de første 20 som melder seg på som får plass rundt bålet. Plassene fylles raskt opp, sier Joar med et smil.  Joar har fått et bankende hjerte for prosjektet etter at Tore og kona Sidsel besøkte Addis Abeba i fjor. Nå bruker de mye av sin tid på å fortelle lokalmiljøet om arbeidet og dermed også sikre økonomisk støtte til videre drift.