Ei flaske brus eller ei uke på skolen?

Historie 1: Tenk deg at du stikker innom en butikk for å handle. Du har bare fire kroner i lomma. I kjøledisken frister ei kald flaske med brus.  Den koster 24 kroner pluss pant.   

Historie 2: Tenk deg at du vil ta ansvar for barn i de fattigste bydelene i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Du har fortsatt bare 4 kroner i lomma. Men denne dagen kan du betale for at denne gutten eller jenta kan gå på skole, få et måltid mat og være sikret helsestell for seg og sin familie. Ei flaske brus tilsvarer ei hel uke på skole for et fadderbarn.

Som fadder er du med å realisere drømmene til barn som trenger det aller mest. Gjennom Gatefolket kan du være en av de som utgjør den store forskjellen, og for kommende skoleår koster det fire kroner og ti øre dagen å følge et skolebarn til skolen hver dag.  De fleste av oss har vel råd til å droppe en god slurk med brus til fordel for et skolebarn i Etiopia?

Faddere i Gatefolket
sørger for at nærmere 600 barn og unge får skoleuniform, undervisning, et måltid mat om dagen, helsetilsyn for barnet og barnets familie og annen sosial omsorg. Dette er faddere som ser verdien av utdanning i trygge omgivelser, preget av omsorg for hele mennesket både åndelig og materielt.  Vi snakker mye om «skolebarn i stedet for gatebarn», og gjennom de siste 20 årene har vi levd i og med denne visjonen.

Når vi nå sender ut fakturaer
for kommende skoleår vil dere se at vi har økt årsavgiften fra 1300 til 1500 kroner. Som følge av pandemien har prisøkningen i Etiopia vært langt høyere enn i Norge. Skal vi unngå for store reduksjoner i vårt tilbud til barna ser vi oss nødt til å foreta denne økningen. Vi håper alle faddere tar seg råd til å bli med videre for drøye 4 kroner dagen.

Fra barn til ungdom
Mange av våre fadderbarn er nå blitt ungdommer. Hvert femte «fadderbarn» går nå i videregående skole. Det etiopiske skolesystemet er ganske likt med det norske.  Det begynner med barnehage og grunnutdanningen ender i 12.klasse, altså videregående skole. Gatefolket har lovet å følge alle sine fadderbarn gjennom dette løpet. Faddere som ønsker å følge sine fadderbarn videre til fagskoler, høyskoler eller universitet har mulighet for det, men vil da få en konkret forespørsel i hvert enkelt tilfelle.

Pr i dag har Gatefolket fadderbarn i alderen fra 4 til 24 år. Normalt vil elevene være minst 19 år når de er ferdig med videregående skole (grade 12). Enkelte barn kan være 5-6 år før de begynner i barnehage, og noen elever må også av ulike årsaker ta ett eller flere skoleår på nytt, forklarer vår fadder-kontakt i Etiopia, Hawi Badasa.
Ved våre egne skoler i bydelene Gurara og Entoto i Addis Abeba gir vi tilbud til barn fra Kindergarten 1 til og med 4. klasse. Totalt 560 elever går ved våre to privatskoler. Elever fra 5.klasse og opp til 12.klasse går i offentlige skoler, men økonomisk støttet gjennom vårt skole-program.

Tillit eller et SOS?
Alle organisasjoner som ønsker å hjelpe barn til en trygg oppvekst kan bli rammet av oppslagene om korrupsjon, økonomiske misligheter, fysisk vold og seksuelle overgrep mot de som skulle beskyttes.
Vi fikk en stor klump i magen da vi leste dette. Vi har selv besøkt flere SOS Barnebyer og fått et godt inntrykk. Vi vet at disse alvorlige hendelsene er unntakene, – unntak som aldri skulle skjedd.
Kunne det skjedd i vårt arbeid? Svaret er ja, men vi har ingen grunn til å tro at det virkelig har skjedd hos oss. Våre skolebarn bor sammen med sine familier, med unntak av et trettitalls gutter som bor godt beskyttet i eget guttehjem og tidligere prostituerte som også har sitt eget trygge hjem med ansvarsbevisste ledere.

Vi håper, tror og ber om at alle i vårt prosjekt er omgitt av stor omsorg og sikkerhet. Så snart Covid-19 pandemien tillater det vil vi igjen gjennomføre jevnlige besøk for å forsikre oss om at midlene fra Norge brukes til beste for barn og unge i våre prosjekter. Den garantien kan vi gi.