Digitalt årsmøte med direkterapport fra Etiopia

Gatefolkets årsmøte, som denne gang ble gjennomført digitalt på TEAMS mandag 15.februar, samlet 19 deltakere.  Ekstra hyggelig var det å få en rapport direkte fra Addis Abeba av lederen for gatebarn-prosjektet, Gizachew Ayka.  

Han oppdaterte årsmøtedeltakerne på virksomheten og utfordringene med korona-situasjonen. Dette kan du også lese mer om i årsrapporten.

Styret i Gatefolket ble gjenvalgt
ved akklamasjon. I styremøtet 8.mars vil styret konstituere seg selv. Det ble også gjenvalg på revisor. Inger Hovland og Mariann Mydland ble valgt so utsendinger til det årlige samarbeidsmøtet, Partners Meeting. Det er fortsatt usikkert om dette kan gjennomføres i 2021. Møtet i 2020 ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

Bessfarvegen
Det var fadderansvarlig Inger Hovland som åpnet årsmøtet denne gang med ord for kvelden. Her fortalte hun om sporene etter sin far på Toten.
-Far var en liten mann, men satte gode spor. Han opparbeidet en liten veistubb på 200 meter  for hånd fram til familiehytta på Totenåsen. Denne veien fikk navnet «Bessfar-vegen». Mange syns han slet mye år etter år. For far var det rekreasjon å bruke kroppen. «Bessfar-vegen». Han ønsket at «Bessfarvegen måtte bli vegen for etterslekta å.» Hver gang vi går eller kjører på denne veien minnes vi ham, og vi blir minnet på en himmelveg.

Bessfar var begeistret for gatebarn-prosjektet,
og fikk gleden av besøk hjemme i egen stue av lederne fra Etiopia, fortalte Inger blant annet før hun ved inngangen til fastetiden oppfordret oss til å følge i Jesu fotspor hele veien til Jerusalem med alt som skjedde i denne byen i påska. Her var det både død og herlighet. Jesus fortalte blant annet om det lille hvetekornet som bærer mye frukt. Den som vil tjene meg vil følge meg.  Den som tjener meg skal min far gi ære, sier Jesus, og det er denne tjenesten vi får stå i, mente Inger Hovland.

Gatefolkets årsmelding for 2020
Gatefolket har i 2020 hatt følgende sammensetning: Leder: Odd Borgestrand, nestleder og fadderansvarlig: Inger O. Hovland, sekretær: Hanne Bjørnstad, kasserer: Lars Otto Hammer, styremedlem og sponsoransvarlig: Mariann Mydland, styremedlem: Sidsel Bjørnstad. Varamedlem:  Gunnar Alvin. Gatefolkets valgte revisor: Kjellaug Sælen
I tillegg til årsmøtet 20. februar på Misjonshuset, Gjerdrum, er det avholdt 5 styremøter. Styret har behandlet totalt 49 saker.

Det spesielle året
2020 skulle bli helt annerledes enn vi hadde sett for oss. Det ble et år der svært lite av våre planer lot seg gjennomføre. Pandemien kom overraskende på alle, og etter nedstengningen 12.mars måtte det kreative og digitale løsninger til for å drive vårt arbeid videre.
Vi gjennomførte årsmøtet 20.februar på vanlig måte i Gjerdrum Misjonshus, og Gatefolket var representert under en spesiell 70 års markering for en av våre mest kreative støttespillere, leder av Bålgjengen i Sarpsborg, Joar Kristiansen. Alle gaver på 70 års dagen skulle gå uavkortet til vårt arbeid, og det ble en god start på året for oss. Men så ble det avlysning på avlysning.  Først 9.mai med jubileumskonserter i Sarpsborg der vi skulle markere flere jubileer for Curt og Roland, og med Trygve Skaug, Hanna & Alexandra som gjesteartister. 6.juni var planen at vi skulle bidra under Jentene på Kyststien i Stavern, men også dette ble avlyst. Årets Partners Meeting i Addis Abeba ble aldri gjennomført, og planene for en ny gruppereise til Etiopia i januar 2021 ble lagt i skuffen allerede før sommerferien 2020. 34 påmeldte deltakere innså at turen ikke kunne gjennomføres. Styret vedtok å arrangere en digital førjulsbasar, som innbragte 29.150 kroner. Joar Kristiansen bestemte seg for å gi ut ei bok med lokale hverdagshistorier, og donerte hele inntekten på nærmere 164.000 kroner til Gatefolket i 2020. (Ytterligere 4.150,- er kommet inn hittil i 2021.) Før jul kom det inn flere store gaver og flere av våre støttespillere har gitt oss gode bursdagsgaver. Vi har også mottatt gode minnegaver, som vi takker hjertelig for.

Fadderordningen
Pr. 31. desember hadde vi 587 barn i vårt fadderprogram. Våre faddere er trofaste medarbeidere som er med oss år etter år. Når noen faller fra kommer andre til. Det legges ned et stort dugnadsarbeid for å holde god oversikt over barn og faddere. Det er krevende med personlig fadderskap, men styret i Gatefolket mener verdien av å ha et ansikt og et navn på plakaten er viktig. Vi tror det skaper nærhet og ekstra omsorg.

Øvrig styrearbeid
Til tross for pandemien har styret etter beste evne forsøkt å holde motet oppe ved å oppmuntre hverandre til å stå på for de som trenger oss i Etiopia. Trofaste støttespillere har motivert oss, og vi var alle enig om at dette var året hvor vi ikke kunne svikte. Vi håpet å få på plass en bedriftsavtale der norske bedrifter kunne gi et signal til sine kunder og forretningsforbindelser om at de har en visjon om å utgjøre en forskjell. Dette arbeidet ble lagt på is da pandemien slo inn.
Bekymringene for økonomien skulle vise seg å være ubegrunnet. Jevnlig kom det inn små og store beløp som gjorde oss i stand å holde våre forpliktelser. Fra fadderne var det nesten 100 prosent oppslutning da kontraktene skulle fornyes i løpet av sommeren. Riktignok er det om lag 10 prosent av våre faddere som må ha èn eller to påminnelser, men støtten kommer inn.

Styret i Gatefolket har uttrykt bekymring over at lønnsnivået blant våre medarbeidere i Etiopia har vært på stedet hvil de siste fire årene. Vi har sammen med ledelsen i Etiopia forsøkt å få flere partnere med på en forsiktig lønnsøkning for å beholde våre medarbeidere, men har ikke lyktes i dette arbeidet. Vi valgte i stedet å bidra med en ekstra månedslønn til samtlige medarbeidere for å gi dem et varmt håndtrykk og takk for stor innsats i en vanskelig periode. Styret bevilget 196.000 kroner til dette i 2020, og har foreløpig satt av 100.000 kroner av fondsmidler for 2021 til samme formål.

Arbeidet i Etiopia
Gatefolket har hovedfokus på skolearbeid gjennom fadderordningen.  Prosjektet driver tre private skoler fra barnehage til 4.klasse, og elevene fortsetter deretter i offentlig skole. Totalt har vi drøyt 1.100 elever i vårt prosjekt, fra barnehage til universitet. To av skolene er i fattige strøk i hovedstaden, mens den tredje skolen er i fjellandsbyen Chencha i Sør-Etiopia, hvor svenske organisasjoner har tatt ansvar for driften sammen med våre etiopiske medarbeidere. Vi er dessuten en betydelig bidragsyter til et kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba. Dette senteret er porten inn til hele prosjektet. I tilknytning til kontaktsenteret er det også et eget hjem for gutter som vi støtter med driftsmidler. Vi gir også bidrag til evangeliseringsarbeidet ute på gatene i Etiopias hovedstad. Et hjem for tidligere gatebarn i regionhovedstaden Awasa i Sør-Etiopia får også økonomisk støtte fra Gatefolket.  Her er det 10 ungdommer og to prosjektmedarbeidere som bor under samme tak. Vi bidrar fortsatt med underhold til to tidligere vedjenter og støtte til en ekstremt fattig familie som ikke kunne sendt sine barn på skole uten vår hjelp.
På begynnelsen av året kunne vi konstatere at WSG/Bright Star hadde kommet godt i gang med sitt systue-prosjekt. Gatefolket bidro i 2019 med 100.000 kroner til nytt utstyr for å få etablert et sy-senter.
Målet med senteret er å trene unge mødre, tidligere gatejenter, gutter fra gaten og andre medlemmer av samfunnet som er interessert og kapabel for å bli opplært i faget.
På sikt planlegges det også å gjøre det til en av de inntektsgenererende aktivitetene med salg av produktene.

Tidligere var senteret lokalisert til kontaktsenteret i sentrum av byen, men er nå flyttet til Entoto-klinikkens 2.etasje, som ligger i nærheten av Sheromida, som er byens tradisjonelle tøymarked. Senteret har en lærer på heltid og tre praktikanter som tidligere har vært studenter. I 2020 trente senteret 20 unge kvinner og 3 fra Deborah-senteret (tidligere gatejenter) I 2021 trener senteret 24 tidligere gategutter.
Styret i Gatefolket blir oppdatert gjennom nyhetsbrev og jevnlig kontakt via epost og sosiale medier. WSG/Bright Star er selv blitt aktive i sosiale medier, og dermed formidler ledelsen her mye direktekontakt også til våre norske støttespillere.

Covid-19-pandemien
har rammet Etiopia også, om enn i begrenset grad. I et land med 120 millioner innbyggere kunne tallene sett mye verre ut. Ved årsskiftet var det registrert 2.000 døde og 130.000 smittede. Allerede i slutten av mars ble skolene stengt ned, og nedstengningen skulle vare i nesten 9 måneder. Det ble satt inn ekstra tiltak ved alle hjemmene. Kun autorisert personell slapp inn etter avtale med WSGs ledelse. Kontaktsenteret ble stort sett holdt åpent, men kun for små grupper.

Det største trykket kom rett før skolene skulle starte et nytt skoleår i september, og skolene og klinikken ble gjort om til mottakssentra for barn, unge og voksne fra gata. Myndighetene dekket det meste av kostnadene, men våre medarbeidere både ved hovedkontor, de ulike sentrene og ved skolene fikk lange og krevende dager. Elevene i barneskolen fikk hjemmeundervisning, og lærerne organiserte «omgangsskole».

Krevende politisk situasjon
Våre ledere kommenterer ikke den politiske situasjonen i landet, som i 2020 har vært svært bekymringsfull. Landet har vært på randen av borgerkrig. Mange er drept i ulike paramilitære og militære operasjoner. Stammekrigene har blusset opp med ujevne mellomrom, og midt opp i det hele har det også vært frykt for en ny sultkatastrofe i deler av landet. Mange tusen flyktet over grensa til Sudan i november.  Den spente situasjonen har vært en ekstra belastning også for våre medarbeidere, men har ikke vært en direkte trussel mot arbeidet.
Vi gleder oss over fortsatt anerkjennelse hos nasjonale myndigheter for arbeidet som utføres. Det er stas når statsminister inviterer guttehjemmets beboere til julelunsj i statsministerens egen hage. Flere andre topp-politikere har også vist stor interesse for arbeidet, blant annet landets helseminister, og flere WSG-ledere inviteres nå som foredragsholdere til hvordan man skal bekjempe fattigdom og gjøre gatebarn til skolebarn.
Her er det mye informasjon å hente: https://www.facebook.com/brightstarethiopia/

Kontakt med støttespillere
Vi holder fortsatt kontakt med våre om lag 500 norske støttespillere gjennom Gateposten, Facebook og nettsiden gatefolket.no.  340 personer abonnerer på vårt nyhetsbrev, som er et viktig kontaktorgan. Gateposten for desember ble trykket i et begrenset opplag, beregnet for utdeling på arrangementer og sendt til de kontaktene som ikke har epost. Alle med epost fikk Gateposten elektronisk. Dermed sparte vi betydelige kostnader i trykk og distribusjon.

Styret vil rette en varm takk
til alle faddere, sponsorer og andre støttespillere rundt om i landet, som bidrar med omsorg, omtanke, forbønn og giverglede. Det er takket være dere vi kan stå side om side med våre medarbeidere i Etiopia. Sammen utgjør vi en forskjell, og kan glede oss over at arbeidet bærer frukt hver eneste dag.
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.

 Regnskap 2020
Regnskap for 2020 viser driftsinntekter på 1,552.381 kroner, mens de samlede utgiftene ble på            1,500.750 kroner. Dermed ble det et driftsoverskudd inklusive renter på 81.338,-.Regnskapsoversikt for 2020 legges ved som vedlegg og gjennomgås av kasserer på årsmøtet. Regnskapet er revidert, og rapport ligger vedlagt.
Vedtak: Regnskap for 2020 godkjennes

Budsjett 2021
Budsjettet for 2021 viser totale driftsinntekter på kr. 1.487.700,- kroner, mens driftskostnadene er beregnet til kr 1.452. 000,-. Dette vil gi et driftsresultat på 35.700,- kroner.  Inklusive renteinntekter blir samla driftsresultat på kr. 60.300,- Budsjettet for 2021 følger vedlagt og vil i sin helhet bli presentert for årsmøtet.
Vedtak: Budsjett for 2021 godkjennes

Valg av styrerepresentanter for 2 år.
Odd Borgestrand, Hanne Bjørnstad og Mariann Mydland er på valg i år. Foreningens møtende varamedlem velges hvert år, og det betyr at også Gunnar Alvin også er på valg.
Samtlige styrerepresentanter har sagt seg villig til å gå på en ny periode. Styret konstituerer seg selv.
Vedtak: Gjenvalg av Odd Borgestrand, Hanne Bjørnstad og Mariann Mydland for 2 år, og varamedlem Gunnar Alvin for ett år.

Valg av valgkomité
Styret har fungert som valgkomitè de siste årene.
Vedtak: Styret gjenvelges som valgkomitè

Valg av revisor
Vedtak: Kjellaug Sælen gjenvelges som revisor.

Utsendinger Partners Meeting i 2021
Vedtak: Gatefolkets utsendinger blir Inger O. Hovland og Mariann Mydland med  Gunnar Alvin som vara.

 Innkommende forslag
 Ingen innkomne saker

Samtale om arbeidet
Styret oppfordrer årsmøtet til å komme med sine betraktninger, innspill og anbefalinger for veien videre i dette prosjektet. Lånet har nå en rente på 3%
Vi håper på å ha en digital basar i 2021 og alle ble utfordret til å bidra med gevinster.
Odd, Inger og Lars Otto ble spesielt takket for å ha lagt ned masse jobb i vervene som leder, fadderansvarlig og kasserer. Det er godt å ha dyktige medarbeidere.
Ikke minst den gode kontakten som  Odd og Gizachew har, er verdifull for arbeidet.
Dersom 2021 blir et godt år håper vi at vi kan bidra med at arbeiderne kan få litt mer lønn.

Referent: Hanne Bjørnstad

Referat årsmøte GATEFOLKET 2021

Årsregnskap 2020

uttalelsen om regnskapet 2020

Budsjettt 2021 rev 20-01-2020