Det du gav kan ingen ta fra deg

 Oppdatert 04.03.2020: «-Det du gav kan ingen ta fra deg.» Sitatet av Karsten Isachsen kan stå som en av overskriftene da 80 godt voksne mannfolk stilte opp til jubileumsfrokost kl.07.00 på Quality hotell i Sarpsborg for å hedre Gatefolk-supporteren Joar Kristiansen på hans 70 års dag.

Bildet: Et sterkt symbol for 70 års jubilanten Joar Kristiansen som fikk ei åre i gave på sin reise gjennom livet, –  men bare på åremål.

En foreløpig oversikt viser at deltakere på jubileumsfrokosten og noen andre har bidratt med totalt 35.100 kroner til gatebarnprosjektet i Etiopia.

Gatefolkets leder Odd Borgestrand var blant de som inntok frokosten sammen med de 80 inviterte «kællane», som det heter på lokalspråket der i byen. Joar Kristiansen var nemlig tydelig på at alle gaver denne dagen skulle gå til gatebarn-arbeidet i Etiopia som han har fått et stort hjerte for de siste årene. Joar har møtt både etiopiske og norske ledere i arbeidet. Han tok initiativ til Arnold Børuds 70 års markering, der overskuddet skulle gå til en ny minibuss i anledning gatebarnprosjektets 20 års markering.  Bussen ble innkjøpt og er i full drift. 9.mai i år er det ny jubileumskonsert i Sarpsborg Scene, denne gang for å minnes sangevangelistene Curt og Roland, og markere Roland Lundgrens 75 års dag. Konserten er utsolgt, og hele overskuddet går til arbeidet i Etiopia. Joar Kristiansen er mannen som ikke bare er et oppkom av ideer. Han gjennomfører dem også, og da gir det resultater for medmennesker i ulike livssituasjoner enten det er i Norge eller Etiopia.

Bålgjengen
Det store flertallet av frokostgjestene var hans nære venner i Bålgjengen, en stor gjeng mannfolk som møtes en gang i måneden på tvers av tro og kultur. Joar har vært en aktiv kristenleder i hjembyen, men har vært bevisst på at murene mellom de som tror og de som ikke har fått troen i gave skal brytes ned. Alle er like verdifulle og har noe å bidra med i bålgjengens unike fellesskap, mener den selvutnevnte lederen i gjengen. I denne gjengen er det ikke et styre, men et totalt diktatur, der Joar Kristiansen har all makt, og med Gatefolkets Tore Bjørnstad som nyttig og dyktig visergutt.

Joar Kristiansen takker sin assistent Tore Bjørnstad (t.v) for sterke historier fra gatebarn-arbeidet, og dermed går 70 års gaven til Gatefolket og vårt samarbeidsprosjekt i Etiopia.


Raus, omsorgsfull og aktiv

ble også gjentatt i de mange hilsningene til denne fargeklatten i Sarpsborgs byliv. Han har vært med på det meste i byen, eksempelvis leder for et av byens første kjøpesenter, STOPP på Tunejordet, turistsjef med dårlige engelsk-kunnskaper, styreleder i fotballklubben Sarpsborg 08, leder i kirkelig fellesråd, pastor i frimenighet, og innehaver av Store Tune Barnehage. Joar er «kongen av de mange og store opplevelser». Men det er nok likevel en tilfeldighet at han er født på samme dag som Kong Harald.

Joar Kristiansen har alltid sett mennesker rundt seg, og han har vært en god samtalepartner i andre menneskers gode og vonde dager. Selv Sarpsborgs tidligere ordfører gjennom 16 år, Jan O. Engsmyr, trakk fram hans unike egenskaper som medmenneske og entusiast.
-Det var nesten umulig å si ja til Joar da han troppet opp på ordførerens kontor, innrømmet Engsmyr.

-Bålgjengen er et sterkt fellesskap som bryter grenser, sa jubilanten selv.
-Livet har vært et møte med mange enkeltmennesker som har gitt meg stor rikdom. Jeg har møtt mange helter fra ulike sammenhenger, og det er summen av mitt liv, sa Joar før to store jubileumskaker ble trillet inn i frokostsalen på hotellet.

Den lokale sangeren
Bjørnar Spydevold var selvsagt også tilstede, og blant sangene han framførte var selvfølgelig Bålgjengens ”klubbsang”, skrevet av Henning Kvitnes;  «Jeg er bare en pilgrim på denne veien, guttær»

Så kan vi møtes rundt bålet om kvelden
Og dele sanger
Varme ord
Og eventyr

Jeg er bare en pilgrim på denne veien
Guttær
Og den har aldri vært mitt hjem

For jeg regner med jeg skal røre ved hans hånd
Guttær
Jeg regner med jeg skal røre ved hans hånd
Guttær
Ja jeg regner med jeg skal røre ved hans hånd
Guttær
Og jeg legger inn et godt ord hvis jeg kan

https://www.youtube.com/watch?v=rWjQvp4wBpY

Det dere gjorde mot èn av disse
Så er det mange rundt om i landet som kjenner på trangen til å hjelpe andre i forbindelse med sine runde år. Gatefolket og WSG/Bright Star i Etiopia mottar hvert år store gaver fra personer som gjerne vil gi et bidrag, fordi de allerede har mer enn nok av jordisk gods.  Da gir ordene fra Karsten Isachsen en ekstra dimensjon. «-Det du gav kan ingen ta fra deg.»  Jesu egne ord «Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg» har også vært viktig for mange som har støttet arbeidet i Etiopia. Det tror i Etiopia når jubilanter i Norge ser verdien av å gi!