Det brenner en ild for gatefolket i Etiopia

-Vi har alle opplevd en vanskelig barndom, og når vi ser barn og unge som lever uten håp, kan vi ikke bare sitte der og se på hva som skjer. Vi måtte ta opp kampen mot fattigdommen og alt det vonde som vi så rundt oss.

Bildet: Alemayew Fikadu (Alex) har vært en sentral medarbeider i gatebarnprosjektet gjennom 25 år. Han har vært en «vandrende engel» med et klart budskap om at også gatebarn har en Far som bryr seg om dem og som vil løfte de ut av fattigdom og nød.

Slik ordla gatebarn-lederen Gizachew Ayka seg i boka Gateliv, som ble skrevet av Gatefolkets styreleder Odd Borgestrand i 2005. Da hadde Ayka og hans medarbeidere i prosjektet allerede sju års erfaring ute blant gatefolk i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Prosjektet fikk sin spede begynnelse i mai 1997. Norske støttespillere har vært med siden januar 2001.

De som mistet alt
-Som barn er vi ikke i stand til å skjønne om vi har et problem, men når vi blir eldre forstår vi mer av den virkeligheten vi lever i. Dersom ingen gjør noe forblir problemet i samfunnet, og det vil vokse seg enda større. De menneskene vi møtte var små og store som hadde mistet alt, også troen på seg selv og en framtid.  Når vi først hadde etablert kontakt med dem kunne vi ikke forlate dem. De trengte vår støtte og vår veiledning. De trengte praktisk hjelp til å overleve. Det ble et tungt ansvar å bære for oss som var i slutten av tenårene, sa Gizachew Ayka videre.

Jubileum i Sverige
Et noe forsinket 25 års jubileum ble lagt til Sverige, slik at mange sponsorer og støttespillere skulle få anledning til å delta i jubileet.  Covid-19-situasjonen ble et unntaksår også for prosjektet, og dermed gjorde det ikke så mye at jubileet ble utsatt ett år, mente Gizachew Ayka. Sverige har en stor kontingent etiopere, som støtter opp om prosjektene i sitt hjemland. De fikk muligheten til å feire på etiopisk vis. Flere av Gizachew Aykas søsken ble også adoptert til Sverige. Blant disse var søsteren Rachel, som deltok med vakker sang under den flotte jubileumsfesten, som lørdag 29. april var lagt til Missionskyrkan i Hässelby, og som søndag 30. april fortsatte med festgudstjeneste i den store St. Clarakyrkan i sentrum av Stockholm.

Representantene fra Gatefolket under jubileumsmarkeringen var fadderansvarlig Gunnar Alvin, sponsoransvarlig Mariann Mydland og styreleder Odd Borgestrand. Her sammen med representantene fra WSG/Bright Star, Gizachew Ayka, Ealed Admasu, Bethelihem Mekonin og Abezash Alemu.

Viktig partnerskap
Lørdag kveld deltok et hundretalls gjester fra en rekke land, inklusiv Norge. Her ble det presentert rørende historier om mennesker som har fått sine liv forandret og forvandlet, takket være 25 års innsats i Etiopias hovedstad, men også i flere andre byer sør i landet. Gjennom videoinnslag og en rekke hilsener fra støttespillere i Norden og Tyskland, ble det en kveld med mange sterke inntrykk, og en kveld som ble avsluttet med et festmåltid av aller beste etiopiske merke.

Et etiopisk festmåltid av de sjeldne under jubileumsmarkeringen med 100 inviterte gjester i Missionskyrkan i Hässelby utenfor Stockholm lørdag kveld.

Gizachew Ayka understreket i sin tale både lørdag og søndag at samarbeidet med nordiske og en tysk partner har vært helt avgjørende for prosjektets omfang og suksess. Både i Etiopia og i partnerlandene er det mennesker som brenner for å hjelpe mennesker over fra mørke til lys, og denne ilden brenner fortsatt sterkt og godt, mente han.

Det er håp
Det var ikke tilfeldig at Gizachew Ayka valgte temaet «Håp» da han talte til om lag 1000 frammøtte i den mektige «katedralen» St. Clarakyrkan i Stockholm søndag formiddag. Dette er en kirke som har åpnet sine dører også for gatefolk i Stockholm. Man må bli beveget av å se unge kvinner og menn gå til nattverd i sine fillete klær. Det er håp, og det er nåde for alle, enten man befinner seg på gata i Etiopia eller i Norden, understreket Gizachew Ayka, som trakk fram flere eksempler på barn og unge som har møtt vandrende engler gjennom Bright Star og Win Souls for God..

Fra problem til ressurs
De aller fleste betrakter gatefolket som et problem. De er mennesker som lever utenfor det etablerte samfunn, og er samtidig et produkt av de enorme sosiale problemene landet har stått i gjennom århundrer. De er kriminelle og de kan være farlige. Likevel var det ingen som tok fatt i oppgaven, kanskje fordi den var for stor og for farlig.
-Dette kunne ikke vi unge i vår kirke akseptere. Vi måtte ut og snakke med dem.  Se hvordan de hadde det. For å være ærlig fikk vi sjokk da vi møtte dem, forteller Gizachew i boka om prosjektet
-Men midt i elendigheten hadde vi også mange gode opplevelser. Gatefolket var først forundret, deretter glade for at noen fornedret seg til å snakke med dem og spørre dem om de ønsket hjelp til å komme bort fra gata.
Jeg er overbevist om at disse menneskene kan bli en ressurs dersom vi tar dem på alvor.  Jeg tror ingen av dem egentlig ønsker å være på gata. De er der fordi samfunnet har sviktet og de er tvunget ut av forskjellige grunner, understreket han også under jubileumsfeiringen i Stockholm.

Fortsatt en vei å gå
Trolig er det fortsatt 60.000 som lever på gata i Addis Abeba. I tillegg kommer tusenvis av unge prostituerte jenter. -Vi må hjelpe ett og ett barn om gangen, sier Gizachew Ayka. Ingen kan forlange at et lite barn kan takle alle vanskeligheter alene. De har ingen forutsetninger for å forstå sin egen situasjon. De vet bare at de er skitne og sultne. Hva gjør vi med det?