Deborah center, jentenes trygge hjem

I Etiopia er prostitusjon et svært alvorlig problem, og det er minst 100.000 kvinner som lever av prostitusjon. Om lag halvparten av dem holder trolig til i hovedstaden Addis Abeba

Kvinnene selger kroppen sin, ikke fordi de vil det, men fordi de ser dette som sin eneste mulighet til å overleve.Uten støtte fra WSG ville trolig de fleste av disse jentene før eller senere dødd av aids eller andre seksuelt overførbare sykdommer. Ulovlige aborter tar også mange liv i Etiopia.

Totalt er det nå 14 jenter i prosjektet (2022)
Jentene blir hentet inn fra gata og valgt ut fra deres egen motivasjon. De er i alderen 15-25 år.
Dette er lærevillige og motiverte jenter. De fleste ønsker å lære seg å sy eller bli frisør. Vi har også utdannet sykepleiere og farmasøyter.  Alle jentene har skrevet kontrakt som understreker at dette er et samarbeidsprosjekt. Dersom de bryter kontrakten og havner ut på gata igjen får de først en muntlig advarsel, deretter må de skrive under på en skriftlig advarsel. Ved tredje gangs brudd på kontrakten er det rødt kort og utvisning fra prosjektet. De aller fleste jentene fullfører hele prosjektperioden.

-Vi jobber mye med å endre deres holdninger og karakter. At de skal få tankene sine på andre ting enn å være gatejenter. Alle jentene får psykolog-hjelp og daglig terapi. De får også bibelundervisning, noe de faktisk setter stor pris på. De er lærevillige og positive. De har ansvar for å sette opp turnuslister for matlaging og renhold. Jentene bor på tremannsrom, forteller WSG/Bright Star-leder Gizachew Ayka.
I utgangspunktet blir jentene tilbudt fritt opphold i senteret i ett år før de skal være i stand til å klare seg selv. Jentene tar yrkesfaglig og teknisk opplæring for å livnære seg i et annet yrke og dermed også være i stand til å ta seg av sine barn. WSG har som mål å hjelpe 18 unge kvinner hvert år.