Bygger senter i Chencha

22.11.09: WSG Norge og Läkarmissionen i Sverige har utviklet et godt samarbeid de siste årene. For å hindre at barnearbeidere blir rekruttert til hovedstaden fra de fattigste områdene i sør, bygges det nå et stort ungdoms-senter i fjellbyen Chencha.

En dagstur sør for Addis er livene til fattige befolkningen på landsbygda så strevsomt at de ofte sender sine barn for å tjene penger for familien ved å arbeide i hovedstaden. De trenger disse pengene for å holde liv i resten av barneflokken.

Håp for barn i Etiopia, som er den humanitære delen av WSG satser nå på å eliminere rekruttering av barnearbeidere til hovedstaden. Dette gjøres ved å endre holdningen til foreldre med barn, og å informere om arbeidssituasjonen. En viktig del av prosjektet er også  å oppmuntre dem til aktiviteter som gir inntekter der de bor.

Opplæringsprogrammet 
omfatter også familieplanlegging og å gjøre folk oppmerksomme på deres foreldresansvar og rettigheter for barn og informasjon om hiv / aids.

Mange av de rundt 150 000 innbyggere i Chencha-distriktet tilhører Gamo-folket, som har en relativt høy kristne befolkning. Det er derfor planlagt å arbeide gjennom de lokale menighetene med sikte på å endre holdninger blant vanlige folk. I området er det også et stort antall barn og unge foreninger som prosjektet vil arbeide gjennom for å spre informasjon om blant annet menneskehandel.

Nå er et nytt ungdomshus under oppføring i Chencha. Dette finansieres gjennom gaver som er samlet inn av Läkarmissionen, og som også WSG Norge helhjertet støtter opp om. Det er uhyre viktig å stanse den store tilstrømningen av barn som ender opp som slavearbeidere fordi agenter reiser rundt og rekrutterer til barnearbeid i hovedstaden.

Byggearbeidene er godt i gang. Bygningen har seks seksjoner som med møtesal, bibliotek, klinikk, kafeteria, verksted rom, gjestehus og kontorer. 40% bygningen er ferdig og de resterende 60% er forventet å være ferdig i begynnelsen av 2010.