Bli med på Gatefolkets digitale årsmøte

Vi ønsker alle faddere, sponsorer og andre bidragsytere velkommen til årsmøtet i Gatefolket. Denne gang blir det grunnet smittevern-hensyn arrangert digitalt årsmøte via TEAMS mandag 15.febuar kl. 19.00.  Alle som ønsker å delta må sende en epost til: post@gatefolket.no
I god tid før årsmøtet vil dere få tilsendt en lenke for å komme inn i møtet.

Vi vil åpne møtestedet kl.18.30, slik at du får mulighet til å sjekke at lyd og bilde fungerer på din PC eller nettbrett. Planen var at vi skal kunne møtes fysisk på Kilentunet, som er Fornebulandet menighets sitt menighetshus på Lysaker i Bærum.  Som følge av gjeldende smittevernregler i Bærum lar dette seg ikke gjøre. Siden vi velger å avholde et digitalt årsmøte kan alle over hele landet melde seg på og delta. Vi håper på rekordstor oppslutning om dette årsmøtet.

Hvem kan delta med stemmerett?
I følge Gatefolkets vedtekter kan alle bidragsytere over 15 år delta med stemmerett på årsmøtet. Det blir vanlige årsmøtesaker med årsmelding, godkjenning av regnskap, revisjonsrapport, forslag til budsjett for 2021 og valg på leder, styremedlemmer og revisor. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 uke før møtet holdes.  Alle som melder seg på til møtet vil få tilsendt sakspapirer via epost umiddelbart etter at vi eventuelt har fått inn forslag til årsmøtet, altså en snau uke før møtet.

Direkterapport fra Etiopia
I tillegg til årsmøtesakene blir det velkomst med ord for kvelden, og vi håper også forbindelsen til Etiopia er så god at vi kan få en direkterapport fra prosjektets leder, Gizachew Ayka.
Er det noe du lurer på i forbindelse med årsmøtet er det bare å ta kontakt via vår epost-adresse: post@gatefolket.no
Ønsker du å gi en gave til prosjektet i forbindelse med årsmøtet kan du gjøre det ved å benytte vårt kontonummer 1080 21 24 444 eller VIPPS 16422 Gatefolket Norge.