Bidrar til åpen gjenbruksbutikk i sommer

  1. 6. juli 2023: Fornebu Gjenbruk er en av bidragsyterne til Gatefolkets prosjekter i Etiopia, og denne uka har fire representanter fra Gatefolket fått anledning til å gi noe tilbake ved å stille opp som frivillige medarbeidere i butikken.

Bildet: Frivillige fra Gatefolket som gjerne vil gi noe tilbake for den støtten Fornebu Gjenbruk har bidratt med for gatebarn og skolebarn i Etiopia. Fra venstre Sidsel og Tore Bjørnstad, Anne-Brit og Arne Brokhaug.

-Det har vært meningsfylt og hyggelig å være medarbeidere i butikken, sier nestleder i Gatefolket, Sidsel Bjørnstad. Sammen med sin mann Tore og ekteparet Arne og Anne-Brit Brokhaug har de hatt travle dager, noe som også har resultert i god omsetning for Fornebu Gjenbruk.

-Samarbeidet med Fornebu Gjenbruk betyr mye for det arbeidet vi får være med på i Etiopia, der et av hovedprosjektene er å bidra til at gatebarn blir skolebarn. Dessuten har bidragene fra gjenbruksbutikken også sikret lønn til en lærer og en helsearbeider i den Sør-Etiopiske byen Chencha. I januar neste år vil seks frivillige medarbeidere fra Fornebu Gjenbruk delta på Gatefolkets reise til Etiopia, der det også blir anledning til å besøke nettopp en førskole og en klinikk i fjellandsbyen Chencha, forteller Sidsel Bjørnstad videre.

Åpent hele sommeren
-Styret i Fornebu Gjenbruk ønsker å holde butikken åpen gjennom sommeren. Våre frivillige medarbeidere gjør en stor innsats gjennom hele året, og trenger derfor en velfortjent ferie. Derfor har vi i år valgt å invitere fire organisasjoner, foreninger og menigheter til samarbeid med noen av våre frivillige om å drive butikken i perioden 3. juli til 19.august. På den måten ønsker vi å bygge et fellesskap for de viktige sakene vi jobber for hele året, forteller daglig leder i Fornebu Gjenbruk, Kristine Grosås.  80 prosent av vårt samlede overskudd skal gå inn i et fond for et framtidig kirkelokale, mens 20 prosent går til utvalgte lokale- og internasjonale veldedighetsprosjekter. Gatefolkets prosjekter i Etiopia kommer inn under denne delen av vår visjon, understreker hun.

Fornebu Gjenbruk ga i fjor en ekstragave på 100.000 kroner til prosjektene i Etiopia.

-Sommeråpen butikk ved hjelp av utvalgte samarbeidspartnere er et spennende prøveprosjekt. Vi vet av erfaring at omsetningen i løpet av sommeren er meget god, og derfor blir dette et forsøk som kan gi positive ringvirkninger både for oss i Fornebu Gjenbruk og for de samarbeidspartnerne som kan stille med mannskaper for å holde butikken åpen, sier hun.
-Starten på prøveprosjektet har gått over all forventning, og vi er mange som gleder oss til de neste ukene. Butikken vår er en viktig møteplass både for de frivillige som bruker av sin tid i butikken og for de mange som kommer innom for å se vårt store utvalg av gjenbruksvarer.

Sommerens åpningstider
Fornebu Gjenbruk har vanlige åpningstider gjennom hele sommeren. Det betyr mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00-16.00, tirsdag og torsdag kl 10.00-19.00 og lørdag kl. 12.00 – 16.00. Disse dagene er det mulig å levere inn varer som vi kan tilby våre kunder, avslutter Grosås.

Fire pensjonister med stort engasjement for Fornebu Gjenbruk og Gatefolket: Fra venstre Sidsel og Tore Bjørnstad, Arne og Anne-Brit Brokhaug.