Årsmøte med gode samtaler og positiv atmosfære

29 stemmeberettigede møtte til Gatefolkets årsmøte i den flotte menighetssalen til Snarøya kirke mandag 20. februar, der Fornebu Gjenbruk stilte som vertskap. Det ble et årsmøte med gode samtaler i en svært positiv atmosfære.

 Bildet: Styret i Gatefolket har denne sammensetningen i 2023: Fra venstre: Sidsel Bjørnstad, Gunnar Alvin, Mariann Mydland, Magnus Vatne, Arne Brokhaug og Odd Borgestrand.

Som en av møtedeltakerne uttrykte det: Dere har jo ingenting å krangle om. Det blir god stemning av slikt.
Årsmøtet åpnet denne gang med en samtale mellom leder i Gatefolket, Odd Borgestrand og leder for Fornebu Gjenbruk, Kristine Grosås under temaet «Dette brenner vi for».  Kristine Grosås uttrykte både glede og takknemlighet over at Fornebu Gjenbruk kan være en medspiller i prosjektet i Etiopia. -Flere av våre medarbeidere har sett prosjektet på nært hold, og det er sterkt å møte enkeltmennesker som er hjulpet ut av håpløshet og nød. Vi ser at midlene vi bidrar med når fram og derfor er det en glede å samarbeide med dyktige folk i Gatefolket. Fornebu Gjenbruk arbeider primært for realisering av en arbeidskirke på Fornebu, men i tillegg ligger det inne i formålsparagrafen at butikken også skal bidra med 20 prosent av sitt årlige overskudd til fattigdomsprosjekter. Gatefolkets prosjekter i Etiopia kommer inn under denne kategorien. Fornebu Gjenbruk benyttet årsmøtedagen til å bidra med 100.000 kroner til årets budsjett, som er på nærmere 1,9 millioner kroner. Alt arbeid er basert på frivillige gaver og bidrag fra faddere som betaler 1.500 kroner i året for å sikre et barn skolegang.

Fra gatebarn til skolebarn
Styreleder Odd Borgestrand i Gatefolket understreket betydningen av arbeidet for barn og unge i Etiopia, der hovedvisjonen er «fra gatebarn til skolebarn». Flere tusen barn og unge har gjennom de siste 25 år fått en mulighet til utdannelse og et verdig liv. Han minnet om ordene i Bibelen der det står «Alt dere gjorde mot èn av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg». Det betyr ikke at vi har fått en fribillett til evigheten, men vi får utrolig mye velsignelse her på jorda, sa han i samtalen med Kristine Grosås.
Før selve årsmøtet serverte Fornebu-gjengen nydelig kjøttsuppe med tilbehør og påfølgende kaffe, is og kaker. Det ble også vist to nye filmer fra Etiopia.

Årsmøtet
Under årsmøtet ble både årsmelding, regnskap og budsjett enstemmig godkjent.   Regnskapet viste inntekter på drøye 1,8 millioner kroner og driftskostnader på nærmere 1.7 millioner kroner. Årsresultatet ble dermed på 193.000 kroner, som settes inn på fond for framtidige overføringer til Etiopia.  Revisjonsrapporten hadde ingen merknader til regnskapene, og ble også tatt til etterretning av årsmøtet. Les årsmeldingen for 2022 her: Årsmelding Gatefolket 2022

Styret i Gatefolket har lagt seg på 2022-nivå når det gjelder budsjett for 2023. Totale driftsinntekter er beregnet til 1,874.700. kroner, mens driftskostnadene er beregnet til 1.769.200,- De totale overføringene til Etiopia blir i år på 1.655.700, mens administrasjonsutgiftene i Norge samlet er beregnet til 69.500,- kroner. Dermed er de administrative kostnadene nede på 2,7 prosent. Dette fordi alt arbeid i Norge utføres på dugnad.

Nytt styremedlem
Sekretær i styret, Hanne Bjørnstad, takket av etter sju år i styret og ble overrakt blomster og varme ord fra styret.
Ny sekretær blir 33 år gamle Magnus Vatne, bosatt på Kolsås i Bærum med kone to barn på henholdsvis tre og fem år. Magnus er misjonærbarn, født i Kamerun. Han har ved flere anledninger også vært i Mali, der hans foreldre også gjorde tjeneste for Det norske Misjonsselskap, NMS.
Magnus er i IT-rådgiver i Tekna, (Teknisk-naturvitenskapelig forening) i Oslo. Han er lærerutdannet og har sammen med kona, som også er lærer, undervist ved den norske skolen på Madagaskar. Han har god erfaring med organisasjonsarbeid og har vært medlem av landsstyret i Misjonsselskapets ungdomsorganisasjon NMSU i tillegg til andre verv i styrer og utvalg. Vi ønsker Magnus varmt velkommen i styret.
Odd Borgestrand og Mariann Mydland ble gjenvalgt for to år, mens varamedlemmene Lars-Otto Hammer og Inger O. Hovland ble gjenvalgt for ett år.

Etter konstituering har Gatefolket følgende styre i 2023: Leder Odd Borgestrand, nestleder Sidsel Bjørnstad, fadderansvarlig Gunnar Alvin, kasserer Arne Brokhaug, sponsoransvarlig Mariann Mydland, sekretær Magnus Vatne, og varamedlemmene Lars-Otto Hammer og Inger O. Hovland.