80 nye elever inn i fadderordningen

Ikke alle oppnår en doktor- eller mastergrad, men vårt mål er å hjelpe flest mulig barn og unge til å fullføre 12 årig grunnskole. Ved siste oppdatering av våre «norske» elever og studenter viser det seg at hele 80 barn og ungdom enten har fullført sin utdannelse eller har flyttet ut av Addis Abeba og dermed ut av våre skoler.

Dermed vil norske faddere som har fulgt disse 80 få tilbud om «nye» barn. Totalt har vi i Gatefolket påtatt oss ansvaret for 600 barn inneværende skoleår. Vår fadderansvarlig Gunnar Alvin (bildet) har allerede mottatt navn, alder og klassetrinn for disse barna.

I januar reiser tre fra styret i Gatefolket til Etiopia for å ta bilder og innhente oppdatert informasjon om samtlige av disse 600 barna, hvorav altså 80 er nye for oss.

 

Samtlige faddere til de barna som nå er ute av prosjektet vil få tilbud om å støtte et nytt barn. Informasjon om dette vil komme så snart våre styremedlemmer har produsert nye fadderplakater for utsendelse. Dette håper vi å ha fullført i løpet av februar/mars neste år.

Dersom noen ønsker å tegne seg som nye faddere har vi ytterligere 20 barn på venteliste for å få en norsk fadder. Ta kontakt med oss på fadder@gatefolket.no dersom du vil bidra til at et barn fra de aller fattigste familiene kan få sin drøm om kunnskap oppfylt.