80.000 i julegaver til gatebarna

Bildet: Alle lesere av Gateposten fikk før jul tilsendt en gave med bokmerker fra vevguttene våre ved Freedom House i Addis Abeba.

29.12.10: Givergleden er stor blant våre støttespillere i gatebarnprosjektet. I forbindelse med utsendelse av siste utgave av Gateposten har vi fått hyggelige tilbakemeldinger og totalt  80.000 kroner i støtte til driften av prosjektet for 2011.

Disse midlene betyr mye for oss, sier leder for WSG-Norge Odd Borgestrand. Selv om givergleden var stor også i 2010, må vi dessverre registrere en nedgang i gaveinntektene på nesten100.000 kroner sammenlignet med 2009. En av grunnene kan selvsagt være at vi ikke hadde Etiopia-besøk med egne WSG-møter dette året. Fire av gatebarnlederne deltok under ungdomsuka på Fangekasa Bibelcamp under aksjonen ”Mission Back”. Fangekasa-folket bidro med 12.500 kroner i kollekt til gatebarn-prosjektet, og det takker vi for.

Barn hjelper barn 
I forbindelse med adventstida har elevene ved Svinndal skole nok en gang gjort en stor innsats for gatebarna. Totalt samlet de inn 15.360 kroner. I forbindelse med 17.mai solgte elevene sin egen skoleavis der halvparten av overskuddet ble øremerket gatebarn-prosjektet. Her ble resultatet 7.000 kroner. Elevene ved Svinndal skole har dermed klart målet om å fortsette som faddere for 14 barn i Addis Abeba, og i tillegg har de bidratt med en god gave til driften av prosjektet for øvrig.
I julegave fikk WSG også 4.000 kroner fra Karlsrud Barneklubb i Skiptvet.
Svinndal Barnehage har samlet inn 2.740 kroner i forbindelse med FN dagen i oktober.
Yngstes i Årdal hatt årets advents-utlodning til inntekt for den nye skolen i Entoto. Her kom det inn fantastiske 11.500 kroner.

Gode enkeltgaver 
Vi har også mottatt 6.500 kroner fra Dilling Kvinneforening, og i tillegg har en rekke enkeltpersoner bidratt med gaver fra 200 kroner og opp til 15.000 kroner. Dette takker vi hjertelig for.

Er det noen som ønsker å arrangere et gatebarn-treff i sitt lokalmiljø så bistår vi gjerne med video fra arbeidet, og så langt som mulig kan vi også komme på besøk til dere.

Vi ønsker alle våre støttespillere et riktig godt nytt år, og hjelp oss gjerne med å verve flere faddere slik at vi igjen kan hjelpe flere barn til skolegang.